FİTNE DAHA BETERDİR!

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Malûm, hicrî ayların tespitinde İslâm ülkeleri arasında ihtilâflar oluyor. Bazı ülkeler teknik olarak hesabı seçiyorlar. Bazı ülkeler ru‘yette ısrar ediyorlar. Dünyanın geniş coğrafyasında yaşayan milyonlarca müslüman var. Yani coğrafî farklar da var. Hilâlin görülebileceği saat de mahdut… Bu sebeple bazı senelerde, farklı ülkelerde 2 hattâ 3 farklı tarihte Ramazan başlayabiliyor. Bayram edilebiliyor. Bu da gönlümüzü yaralıyor. […]

Continue reading »

İHTİLÂF ve MUHALEFET

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İnsanların bir arada bulunduğu bir yerde ihtilâf kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü Allah, insanları; bir fabrikadan çıkmış standart mamuller gibi değil, her bir ferdi kendine mahsus bir şekilde yaratmıştır. Her insanın şekli-şemâili, konuşma şekli, tabiatı, mizacı, huyu-suyu, karakteri, tavır ve hareketleri farklıdır. Çoğu zaman birbirinden ayıramadığımız tek yumurta ikizlerinin bile, dikkatle baktığımızda değişik hususiyetlere […]

Continue reading »