«ALLÂHÜMMEŞFİ KALBEHÛ, VEŞFİ SEKAMEHÛ!»*

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr   Bir süredir yaptığım çalışmalar sebebiyle düzenli olarak uğradığım Hacı Selim Ağa Kütüphânesinin önündeki tahta sıraya oturmuş; güneşten istifade ederken, Osmanlı dönemindeki deniz haritalarını inceleyen emekli deniz albayı Senai Bey göründü ki uzun zamandır ortalarda yoktu: –Hayırdır Senai Bey, ne zamandır sizleri göremiyoruz… –Sormayın mîrim Avrupa’daydım, dünürüm önemli bir ameliyat geçirmiş de hanımla […]

Continue reading »

Şanlı Mâzimizden Seçme Nükteler – SIRLI MÜJDELER…

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Ebûbekir Muhammed bin Ali Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, 7 Ağustos 1165’te Endülüs’te (İspanya) doğdu. Asil bir aileye mensuptu. İbnü’l-Arabî, ilk eğitimini ve dînî bilgileri burada almaya başladı. Sekiz yaşında ailesiyle birlikte İşbîliyye’ye (Sevilla) geldi. Burada tahsiline devam eden İbnü’l-Arabî, İbnü’l-Erisî isminde bir mutasavvıf gençle tanışarak arkadaş oldu. İbnü’l-Arabî; fıkıh, hadis, tefsir, kıraat gibi dînî ilimleri ve […]

Continue reading »