“BİR BİZ VARDIK CİHANDA, BİR DE KÜFFAR…”

YAZAR : Mücahid BULUT mucahidbulut@yandex.com “Kıtaları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de küffar… Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları… İhtiyar dev, mâzîdeki ihtişamından utanır oldu. Sonra utanç, unutkanlığa bıraktı yerini; «–Ben Avrupalıyım…» demeye başladı; «Asya bir cüzzamlılar diyarıdır.» Avrupalı dostları, acıyarak baktılar ihtiyara ve kulağına; «–Hayır delikanlı…» diye fısıldadılar; «Sen bir-az gelişmişsin.» […]

Continue reading »

ŞU ÂHİRET YURDU NEDİR?

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Şerâfeddin Zeynelâbidîn Dağıstânî Hazretleri, 1 Aralık 1875’te (hicrî 1292) Dağıstan’da doğdu. Nakşibendî şeyhi Ebû Ahmed es-Suğûrî Hazretleri’nden mânevî eğitim aldı. Şerâfeddin Dağıstânî Hazretleri, Şeyh Şâmil’in Ruslara karşı direnişine iştirak ettikten sonra mazlum kardeşleriyle beraber Türkiye’ye hicret ederek Yalova Güneyköy’e (Reşadiye) yerleşti. Eğitimine, kendisinden daha önce Türkiye’ye hicret etmiş olan amcası ve kayınpederi Şeyh Muhammedü’l-Medenî […]

Continue reading »