Kur’ân-ı Kerim’de HUDÛDULLAH

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Hudut, aslında Arapça «had» kelimesinin çoğuludur. Had, iki şeyi birbirinden ayırıp karışmalarını engelleyen çizgidir.1 Meselâ; iki ülkenin hâkimiyet alanlarının birbirinden ayrıldığı sınır veya iki komşu tarlayı birbirinden ayıran çizgi, haddir. Kelimenin hem tekil hem de çoğulu Türkçemize mâl olmakla birlikte, bir dilden bir dile geçen kelimelerin anlam ve ses değişikliğine mâruz kalmasının […]

Continue reading »

İSTİKAMETİN DİREKSİYONU

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com İstikamet; yalpalamadan dümdüz gitmek… Savrulmamak, sapmamak, sapıtmamak, yamulmamak, eğrilmemek… İstikamet tek başına yetmiyor. İstikamete bir de isabet gerek… Dümdüz giden bir ok veya yol, istikametlidir. Eğer ok hedefe isabet ediyor; yol, istenen adrese çıkıyorsa o zaman istikamet ile birlikte isabet yani hidâyet de var demektir. Bu sebeple her şeye başlangıcımızdaki / Fâtiha’mızdaki istikametli yol […]

Continue reading »