Rasûlullah ve Ashâbının KUBÂ’ GÜNLERİ -2-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Evs ve Hazrec kabîleleri arasında uzun yıllardır süren çok büyük bir düşmanlık vardı. O kadar ki; Hazrecliler Evslilerin diyarına, Evsliler de Hazreclilerin diyarına gitmekten korkarlardı. Bir diğer tarafta da Peygamberimiz -aleyhisselâm-’ın hicret ile Kubâ’ya geldiğini duyan Hazret-i Es‘ad bin Zürâre, O’nun yanına gidemediği için kahrından ölüp ölüp diriliyordu âdeta! Rasûlullah -aleyhisselâm-’ı her şeyinden çok sevdiği, O da […]

Continue reading »

Rasûlullah ve Ashâbının KUBÂ’ GÜNLERİ -1-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Kubâ’, Mekke yolu üzerinde Medine’ye 8-9 kilometre1 mesafede bulunan bir köydür.2 Kuyuları ve hurma bahçeleriyle meşhur ve verimli bir vahada kurulmuş olan bu güzel köy, adını buradaki su kuyusundan almıştır.3 Köyde diğer evlerin dışında, az sayıda utum4 denen yüksek evler de vardı.5 Peygamberimiz -aleyhisselâm-; Nübüvvetin on dördüncü yılı, Rebîulevvel ayının on ikisinde (Eylül 622) Pazartesi günü, kaba […]

Continue reading »