PÂK ECDAT

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Seyyid Yahya Şirvânî Hazretleri, Azerbaycan’ın kuzeyinde Şirvan’da doğdu. Fatih Sultan Mehmed devrinde yaşadı. Şeyhi Sadreddin Hiyâvî’den hilâfet alarak Bakü’ye gitti ve orada irşadda bulundu. Kırk kadar kolu bulunan Halvetiye tarîkatının yayılmasında en önemli âmil olarak, Yahya Şirvânî’nin yetiştirdiği halîfeleri civar beldelere göndermesi kabul edilir. Halvetî tarîkatının «Pîr-i Sânî»si yani ikinci kurucusu kabul edilen Yahya […]

Continue reading »