DÎNÎ HİZMETLER

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com   Seksen öncesi, ülkemizde anarşi vardı. İdeolojik çekişmede, solcular zaman zaman mukaddesatçı sağcı muârızlarına şöyle derlermiş:   –Sizin elinizdeki fırsat bizde olsaydı, biz şimdiye devrimi gerçekleştirmiştik!   –Neymiş o fırsat?    –Siz on binlerce camide, her hafta ve günde beş defa milyonlarca insana hitap etme şansına sahipsiniz. Fakat yazık ki bu imkânı hiç verimli kullanamıyorsunuz! Ah bizim elimize geçecekti […]

Continue reading »

Dîni Anlatmada SAMİMİYET, HİKMET VE HASBÎLİK

YAZAR : Aynur TUTKUN aytutkun@gmail.com Günümüzde her şeye olduğu gibi dînî bilgilere de ulaşmak artık çok kolay. Çocukların psikolojik gelişimleri de düşünülerek, her yaş grubu için farklı farklı hazırlanmış cicili bicili sayısız dînî neşriyat var. Onların dînî gelişimlerine katkı sağlasın diye; grup oyunları, mukaddes yerlere geziler, hediyeli yarışmalar düzenleniyor. Dîni tanımaya ve anlamaya yönelik benzer imkânlar, yetişkinler için de söz […]

Continue reading »

Mürüvvete Dair

Prof. Dr. Ahmet SEVGİ “Mürüvvet nedir?” sorusunu ister halkımıza yöneltin, ister aydınlarımıza, alacağınız cevap aşağı yukarı aynı olacaktır: Ebeveynin, çocuklarının evlendiğini görme bahtiyarlığı… Oysa bizim kültürümüzde mürüvvet çok daha geniş ve önemli mânâlar ifade etmektedir. Hüseyin Kâzım KADRİ’nin «Türk Lügati»nde mürüvvete şu anlamlar veriliyor: «Mertlik, insanlık, âdemiyet; insanlık şânına yakışan iyiliklerde bulunmak…» Ömer Nasuhi BİLMEN’in «Dinî ve Felsefî Ahlâk Lügatçesi» […]

Continue reading »