HASAN BASRİ ÇANTAY

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com “Dinle vatan ayrılmaz bir bütündür. Din giderse vatan da ortada kalmaz!” HASAN BASRİ ÇANTAY Bu ay sizlere; “Şiir, hikâye ve sâir eserleriniz ıstırapları teselli etmeli, sosyal hayatımızın her safhasını apaçık göstermeli, hurâfelerle pençeleşmeli, hayatta başarıya ulaşmanın yollarını anlatmalı, bir şeyin iyi veya fena olduğunu ispat etmeli… Öyle ki eseri okuyanlar, zihinlerinde yeni bir uyanış, yeni […]

Continue reading »

MÜCEDDİD-İ ELF-İ SÂNÎ

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Sirhindî, hicrî 971 (m. 1564) senesinde Hindistan’ın Sirhind kasabasında dünyaya geldi. Nesebi Hazret-i Ömer’e dayandığı için Fârûkî nisbesiyle anılır. Babası ilim ve irfan ehli, yüksek fazîlet sahibi bir şeyh efendi idi. Oğlunu ilk tahsil olarak Kur’ân-ı Kerîm’i ezbere yönlendirdi. Daha sonra kendi verdiği ilimlerin yanında, diğer ilimleri de tahsil etmesi […]

Continue reading »