Sanatımızın Sultanında «ON BİR AYIN SULTANI»

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com     Günahlar ve türlü menfîlikler ile bulanıklaşan gönül aynamızı yeniden parlatarak, kalbî kıvâmımızı bir kez daha Rabbânî ölçülere göre ayarlayacak olan «sultânü’ş-şühûr» (ayların sultanı) Ramazân-ı şerif teşrif etmiş bulunuyor.  Ancak, ümmetin mazlum coğrafyalarında iz‘anların kaldıramayacağı bir noktaya ulaşan zulüm sebebiyle; muazzam tecellîlerle kıymetlenmiş bu ayı, önceki senelere nazaran daha buruk karşılamakla beraber, mü’mine ümitsizliğin yakışmayacağını öğütleyen nebevî irfan ocağının fertleri olarak, elimizden […]

Continue reading »

GÖNÜL İNSANI

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Hâce Musa TOPBAŞ -rahmetullâhi aleyh-, 1917’de Konya/Kadınhanı’da dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Mektep tahsilinden sonra dînî sahadaki tahsiline ağırlık verdi. Elmalılı Hamdi YAZIR’dan Kur’ân-ı Kerim, M. Âsım YÖRÜK’ten Arapça ve dînî bilgiler, hattat Hâmid AYTAÇ’tan hüsn-i hat dersleri aldı. Pederinin mesleği olan ticaretle iştigal etti. Bunun yanında eğitim ve hayır hizmetlerine öncülük ederek, müstesnâ bir […]

Continue reading »