ALLÂH’A KULLUKTA CENNETİN YERİ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Kur’ân-ı Kerim’de Cenâb-ı Allah; “Cennete girmek için yarışın.” (Âl-i İmrân, 133; el-Hadîd, 21) buyurur. Cennet yüce Allâh’ın mü’minlere ikrâmıdır. Yine âyet-i kerîmede; “Allah; mü’minlerin canlarını ve mallarını, karşılığında cenneti vermek üzere satın almıştır…” (et-Tevbe, 111) buyurulur. Sahâbe-i kiram efendilerimiz, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e bey‘at ederken sormuşlar: “–Bunun karşılığında bize ne var yâ Rasûlâllah?” […]

Continue reading »

İKİ CENNET BİRDEN

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Rabbimiz buyurur: “Ey îmân edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.” (Âl-i İmrân, 102) Müfessirlere göre; «Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkma»nın anlamı; müslümanın, bütün varlığı ile Allâh’ın emirlerini yerine getirmeye ve yasaklarından kaçınmaya çalışmasıdır. Nitekim Abdullah bin Mes‘ud -radıyallâhu anh- âyetin bu kısmını şöyle açıklamıştır: «O’na âsî olmayıp itaat etmek, nankör […]

Continue reading »