Sömürgecilerin Hedefindeki Ülke; TÜRKİYE

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Bir ulvî dâvânın takipçisi olarak, rahmet iklimini dünyaya hâkim kılmayı gaye edinen şanlı medeniyetimizi zirveye çıkaran Osmanlı’nın, iç ve dış şartların cenderesinde tarih sahnesinden çekilmesi mukadder olunca; güç ve dünya hâkimiyeti «haçlı zihniyeti»ni temsil eden sömürgecilerin eline geçer. Bu artık «insanı yaşatma» düsturunun sona ermesi; «insanı iliklerine kadar sömürme» devrinin başlayarak, dünyanın kan ve ateşler içinde her gün biraz daha yaşanamaz hâle getirilmesi […]

Continue reading »

İstikbâli Kazanma Vasıtası; EĞİTİM

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Kâinâtın kendisine âmâde kılındığı ve bu lütufla mütenâsip olarak, mahlûkatın en şereflisi olmakla taltif buyurulan insan, şüphesiz bir hikmet üzere yaratılmıştır ki; bu, yeryüzünü kâinâtın sahibi Allah Teâlâ adına idare etme mükellefiyetidir. Kur’ân-ı Kerim’de, bu hususla alâkalı olarak; “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?” (el-Kıyâme, 36) îkazı yer alır. Bu cümleden olarak; ulvî emânetin hakkını verebilmenin […]

Continue reading »

ÇANAKKALE

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Bin dokuz yüz on beşte tüm dünyanın, Kalbinin attığı yer Çanakkale. Vahşî haçlı için hoş bir rüyanın, Başlarken bittiği yer Çanakkale. Hedef gösterince lânetli şeytan, Saldırdı, açgözlü binlerce sırtlan… Küçücük bir toprağı dört bir yandan, Hasmın kuşattığı yer Çanakkale. Bunca fedâkârlık ve gayret niçin? Elbet; bayrak, namus, millet, din için… Yaşlı ve genç nice vatanseverin, […]

Continue reading »