MUHAMMEDÜ’L-EMÎN’ den Güvenilir Ümmete…

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com Bütün peygamberlerde bulunması gereken; sıdk, emânet, fetânet, ismet ve tebliğ gibi müşterek bazı vasıflar vardır. Peygamberlere îmân eden bir mü’min, bütün bu vasıfların onlarda olduğuna da inanmak zorundadır. Îmân esaslarından olan peygamberlere îmân ancak bu şekilde kemâle erer. İşte peygamberlerde bulunması gereken bu vasıflardan biri de emânet vasfıdır. Bu mânâda onlar; kendilerine […]

Continue reading »

-Umre Hâtıraları- DUYÛFU’R-RAHMÂN* İKEN

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Mekke’yi hayal ettiğimden çok farklı buldum. Dağların arasında bir vadi sanırdım. Hâlbuki kurulduğu yerde sert kayalardan oluşan birçok tepe var. Bugünlerde hemen hemen her tepe üstünde de o kayaları kırmakta olan bir makine göz çarpıyor. Harem-i şerîfin çevresinde inşaat olduğu için etraf bütünüyle şantiye hâlinde. Safâ ve Merve arasında kapalı hâlde bulunan kapılar […]

Continue reading »