Hak Yolundaki ÇİLELER, İSTİKBÂLİN MÜJDESİDİR!

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bir ses çınladı: “–Vallâhi ben kazandım!” Hâlbuki düşmanın sapladığı kanlı bir mızrak, göğsünden girip ta sırtından çıkmıştı, fakat o Âmir bin Fuheyr, buna rağmen; “–Vallâhi kazandım!” diye haykırdı. Huzurla şehîd oldu. Bunu gören kātil, afalladı: “–Ben yendim o kazandı, öyle mi?” Altmış dokuz hâfız sahâbenin şehîd edildiği Bi’r-i Maûne fâciasında yaşanan bir tabloydu bu. Mızrağı […]

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -4- İSLÂM’DA TEBLİĞEMR-İ Bİ’L-MÂRUF ve NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER

Osman Nûri TOPBAŞ İNSAN MÎRÂSI Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in dâr-ı bekāya irtihâl ettikleri günün sabah namazıydı. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- oda kapısının perdesini kaldırdılar ve o esnada Hazret-i Ebûbekir’in imamlığında namaz kılan sevgili ashâbını son defa seyrettiler. Onları (yani yetiştirdiği o müstesnâ nesli, ardında bıraktığı o güzîde insan mîrâsını) yan yana saf tutmuş, cemaatle namaz hâlinde gördü. […]

Şanlı Mâzîmizden Seçme Nükteler-NEDEN CÂİZ DEĞİL?

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Câfer-i Sâdık -rahmetullâhi aleyh- 702 yılında Medine’de doğdu. Soyu; baba tarafından Hazret-i Ali’ye, anne tarafından Hazret-i Ebûbekir’e dayanır. İlk tahsilini babası Muhammed Bâkır’dan aldı. Medine’de ilimle meşgul oldu, kendisini ilme vakfetti. Tefsir, akāid, hadis, fıkıh gibi İslâmî ilimlerin yanında fen ilimlerini de öğrendi. Kimyanın atası Câbir ve Hanefî Mezhebi’nin kurucusu İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, talebelerinden en […]

KUŞAK FARKI MI BOZULMA MI?

Halil KAŞIKÇI Son zamanlarda gençlerle yaptığımız toplantı ve seminerlerde mevzu; edep, saygı, küçüğü-büyüğü tanıma mevzuuna geldiğinde karşımıza çıkan veya gençlerin sığındığı şey; «kuşak farkı, zamana uyma» gibi mazeretler. Hâlbuki «kuşak farkı veya o devir de öyleydi» ve «şimdiki zaman» gibi hayat tarzı farkları, insan hayatı boyunca daima vardır ve olacaktır. Edep ve saygı kültürü; bu terimlerin üzerinde ve her zaman […]

YER KABUĞUNDAN ÇIKAN HİKMET İNCİLERİ

Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Âyet-i kerîmede buyurulur: “Allah, yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdi. Yolunuzu bulmanız için de nehirler ve yollar yarattı.” (en-Nahl, 15) Çok katı bir zemin üzerinde yürüdüğümüzü düşünürüz. Gerçekten de yeryüzü onlarca kilometre kalınlığı ile dünyanın en kuvvetli yapısı. Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri bunu dönemin Sultanı’na yazdığı bir mektupta şöyle ifade eder: “Allah Teâlâ; insan […]

GÜLLERİ SEYREDERKEN

Hayrettin DURMUŞ hayrettindurmus@gmail.com Bir seher vakti… Öyle bir rüzgâr esiyor ki tarif edilemez. Burcu burcu koku geliyor insanın burnuna. İçin ferahlıyor, sanki büyük bir umman oluyor kalbin. Nazlı yârdan haber mi getiriyor, ona hâlimizi mi bildiriyor? Seherin bu kutlu vaktinde telâşı neden acep? Anlatılamaz bir yel bu, ama atalar güzel bir ad bulmuşlar bu rüzgâra; «Rahmet Yeli.» Gerçekten de rahmet […]

TESBİHÇİ

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Ay u güneş müştâk durur dervişlerin sohbetine, Ferişteler tesbih okur zikir ider dervişleri. Tersâlar tapuya gelür hükm ısları zebûn olur, Tağlar, taşlar secde kılur göricegez dervişleri. Ol Fahr-i Âlem Mustafâ ol mâden-i sıdk u safâ, İsterisen andan vefâ incitmegil dervîşleri.* Üniversite yıllarıydı; okul çıkışı Beyazıt Camii’nin arkasında, Sahaflar Çarşısı’nın çıkışındaki büyük çınarın altındaki çay bahçesinde, […]

ALTIN İLE

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bağrında ateş yoksa ses çıkmaz neyden bile, Çekice sabreden taş, tartılır altın ile!..

AÇAR MI AÇAR!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Ümîdi kesme gönül, kalma derbeder nâçar, Kış ortasında da gör bak çiçek açar mı açar!.. Ümîdi kılma fütûrun, rehâvetin sebebi, Gözün önündeki fırsat dahî kaçar mı kaçar!.. Hakîkatin zaferinden emîn isen de çalış! Kader, nasipliyi gayretliden seçer mi seçer!.. Hikâye sanma şu kaplumbağayla tavşanı sen, Yatan zekîyi, sebatkâr vasat, geçer mi geçer!.. Hızır, ömür boyu hizmettedir, […]

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com ÇEVİRME KAPINDAN BENİ! Korkum vardır; ümitliyim. Çevirme kapından beni! Takvâm vardır; iffetliyim. Çevirme kapından beni! İçimdeki hasret dinsin, Rahmet yağmur gibi insin, Maksûdum, matlûbum Sen’sin; Çevirme kapından beni! Gece kıyâma dururum! İblisi kalpten vururum! Her dem canımı veririm! Çevirme kapından beni! Mâlâyânî zehirli ok! Dostlarına hürmetim çok, Gönlümde ağyâre yer yok; Çevirme kapından beni! Dağa […]

1 2 3 143