BU SALGINI KALDIR ALLÂH’IM!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Şâfiî âlimi Takiyyuddin es-Sübkî, 21 Nisan 1284’te Mısır’ın Sübkü’l-abîd köyünde doğdu. İlk eğitimini köyünde babasından aldı. Daha sonra Kahire’ye giderek aklî ve naklî ilimler öğrenmeye devam etti. Mısır’da Şâfîi mezhebinin otoritesi hâline geldi. Daha sonra Şam’da kādılkudâtlık, meşîhatlık ve müderrislik yaptı. Tevessül ve istigâseyi kabul etmeyen İbn-i Teymiyye’ye şu cevabı verdi; “–Heyhat! Mescid-i Nebî ziyaret edilir […]

Continue reading »

ŞİFÂ-RAHMET

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Semâlardan bütün dünyâya Kur’ân’dır şifâ-rahmet, Hayât iksîrimizdir, derde dermandır şifâ-rahmet. Bırakmaz hastalıklar boş, sen iç Kur’ân’ı candan coş, Kapanmaz Arş’a yollar, koş; Hudâ’dandır şifâ-rahmet. Hatâ şey, onda hiç yoktur; sapıtmış kalp için oktur, Yaşarsan, müjdeler çoktur; özel candır şifâ-rahmet. Sabırdır, çâredir, haktır, selâmettir, hep âyettir, Bırakmaz yerde ey kul, gökten ihsandır şifâ-rahmet. Hidâyettir, dirâyettir, inâyettir, şefâat […]

Continue reading »

EVDEYKEN…

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Neymiş evde sıkılmak? Bunu fırsat sayalım… Neler var yapılacak, Bir bir sıralayalım… Okunmamış kitap çok, Kazâsı olmayan yok, Üç aylarda sevap çok; Seccâdeyi yayalım… Çocuklar sohbete aç, Haydi Mesnevî’yi aç, İrfandır, derde ilâç; Gönülleri yuyalım… Bahane eskidendi, Mazeretler tükendi, Güzel her şeye haydi; Kapı aralayalım… Kapalı dursun TV, Açarsan koy rezerve, Şerler girmesin eve; Güzel sesler […]

Continue reading »

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -40- ŞİFÂ O’NDAN!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينِۖ “Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80) Ne kibirli söz: «Belâyı yendim!» De ki: «İmtihandı ben denendim!» Keremiyle Hak, şifâyı verdi, O; «Hayır!» deseydi, kim ne derdi? Seni hastalandıran da takdir, İyileştiren de Rabbimiz’dir. Bize başka söz yakışmaz elbet, Yüce Rabbe has, şifâ ve rahmet. Şu ilâç, hekim, tedâvi, tedbir, Sebebin […]

Continue reading »

HERKESİ HESABA ÇEKTİN KORONA!

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com   Akıllar ermiyor meçhul sırrına, Gizli bir sebepten çıktın Korona. Dünyayı düşürdün canı derdine, Mikrop tohumunu ektin Korona. Ne fakir dinledin ne de süper güç, Müslümanı şaşkın, gâvuru muhtaç, Bilmem hangi makbul amelde ilâç; Kalpleri korkudan sıktın Korona. Zâlimlerin mi fazlaymış günahı? Mazlum bebelerin mi tuttu âhı? Çırpınan insanlık bekler felâhı; Herkesi hesaba çektin Korona. […]

Continue reading »

ÖMRÜN SON DURAĞI

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Tövbe yapmalı, Hakk’a koşmalı, Varmadan ömrün son durağına!.. Hicret etmeli, hevâ düşmeli, Varmadan ömrün son durağına!.. Şakird, mürşîde hep danışmalı, Çok az yemeli, az konuşmalı, Çok ağlamalı, az gülüşmeli; Varmadan ömrün son durağına!.. Hak yememeli, ah almamalı, Çark etmemeli, hiç salmamalı, Hırs yapmamalı, aşk solmamalı; Varmadan ömrün son durağına!.. Hacca gitmeli, hakkı bulmalı, Oruç […]

Continue reading »

GELDİM YÂ RASÛLÂLLAH!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de Eli boş, yüzü kara, Geldim yâ Rasûlâllah!.. Öyle miskin, fukarâ… Geldim yâ Rasûlâllah!.. Pîrimi yâd ederek, Rûhunu şâd ederek, Hâin nefsi güderek; Geldim yâ Rasûlâllah!.. Bıktım dünya derdinden, Elin yaban yurdundan, Yirmi yılın ardından; Geldim yâ Rasûlâllah!…. Salât ü selâmlarla, Hüzünlerle, gamlarla, Bembeyaz ihramlarla; Geldim yâ Rasûlâllah!.. Bir sabah saat beşte, Sanki rüyada, düşte, Medine’deyim işte; Geldim […]

Continue reading »

GÖNÜLLER BİR OLSUN!..

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Selâm olsun bütün Türk illerine! Gönüller bir olsun kucaklaşalım. Vurgunum Tebriz’in mor güllerine, Gönüller bir olsun kucaklaşalım. Ahıska, Karabağ, Kırım, Türkistan, Kurtulsun Uygurlar kahreden yastan, Cihanda yazalım yeni bir destan; Gönüller bir olsun, kucaklaşalım. Karakalpak, Kırgız, Kazak bir soydur, Azer, Tatar, Çeçen hepsi bir boydur, «Kızılelma» han buyruğu bir toydur; Gönüller bir olsun kucaklaşalım. Alperenler, at […]

Continue reading »

KORONA TERENNÜMLERİ

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com Korona’dan bu yana yoktur kimsede neşe, Kimi açlık derdinde, kimisi döner köşe… Elli lirayı gördü beş liralık kolonya, Bîçaredir İtalya, İngiltere, Polonya… Kriz fırsatçıları hiç bırakmadı rahat, Namaz sade beş vakit, ahlâk yirmi dört saat… İlâhlık taslayanlar; söyleyin nerde, kimdi? Metropollerde hayat karantinada şimdi… Bîçare gariplerin ömrüne gelir haciz, Bir virüs karşısında insanlık kaldı âciz… Dünyanın […]

Continue reading »

YÂ MÂLİKE’L-MÜLK!

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Rahmetini umarak, yüzümü döndüm Sana, Bir gurura kapıldım, unuttum hiçliğimi. Kereminle kavuştur, İbrahîmî îmâna, Lutfun giderir ancak, bitirir açlığımı. Bombaların altında, can verirken kimsesiz, Öksüz, yetim, mağdura veremedim elimi. Ne kımıl, ne çekirge; nice Aylan’ın sessiz, Çığlığıdır kurutan, taze gonca gülümü. Saniyeler içinde, tuzla buz oldu saray, Zelzele büktüğünde, bileğini demirin. Nur Nebî duâsıyla, ikiye bölünen […]

Continue reading »
1 2 3 169