İNKÂR ÇEŞİT ÇEŞİT…

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in bir îkazı: “Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi birtakım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman insan; mü’min olarak sabahlar, kâfir olarak geceler, mü’min olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Dîni küçük bir dünyalığa satar.” (Müslim, Îmân, 196) Kıyâmet alâmetleri, âhirzaman îkazları; asla ümitsizliğe, bedbinliğe / karamsarlığa, kötümserliğe […]

SARAYHAN

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Zâhid, sûfî ve muhaddis İbrahim bin Edhem bin Mansûr Hazretleri, Belh’te doğdu. Ömer -radıyallâhu anh-’ın soyundan gelmektedir. Hayatının ilk döneminde geniş bir imkânı, emrinde hizmetçileri ve yardımcıları vardı. Fakat yaşadığı hâdiseler üzerine; huzur ve ebedî saâdet için zühd ve takvâ hayatını tercih etti. Memleketini terk ederek önce Mekke’ye gitti. -Kendi ifadesiyle- nefsiyle en çetin savaşı, vatanını […]

KİMLERİN HAYRANISIN?

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Ömer bin Hattâb, Âlemlerin Sultânı’nı öldürmek isteyen bir Ömer iken, Kur’ân ile tanıştı; Hayran oldu. Sonra; Adâlet timsâli bir Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- inkişâf etti. Yahudi âlimi Husayn İbn-i Selâm, Efendimiz’e baktı; Hayran oldu. Sonra; “–Bu yüz yalan söylemez.” dedi ve Peygamber Efendimiz’in «cennetlik bir adam» diye iltifât ettiği, Abdullah İbn-i Selâm -radıyallâhu anh- oldu. Aynı […]

«BİZE NE OLDU?»

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com Yıllar öncesinden merhume Şule Yüksel ŞENLER Hanımefendi’nin bir dönemin mânevî sıkıntılarını anlatan eserinin ismi; «Bize Ne Oldu?» Kısa bir süre önce katıldığım seminerde de, konuşmacının her iki cümlesinden biri bu soru idi. Sürekli bu soruyu yöneltiyordu dinleyenlere. Son nefes endişesi olmadan hayatını devam ettiren bir toplum hâline nasıl geldik? Neden dertlenmemiz gereken bir son nefes endişemiz […]

İYİ NİYET İSRAFI!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Bir çivinin tahtaya çakılıp kaldığı gibi insanların dünyaya çakılıp kaldığı şu zamanda; her ne kadar üniversiteyi bitiren, diplomalı kişi sayısı artsa da cehâlet devrinin zirvesi yaşanmaktadır. Kur’ân’da anlatılan ve kavimlerin helâkine sebep olan farklı fiillerin tamamı işlenmekte ve gün geçtikçe bu fiiller şaşılacak derecede artmaktadır. Bu asrın en büyük hastalıklarından biri de şüphesiz israftır. İnsanlar; sanki bir […]

İNTİHAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)   Nankörlüğün hazin sonu, küstahlık intihar, Sabretmeyen firâra Hudâ eyler intizar!.. Zannetme şan-şereftir o ahmakça aldanış, Yoktur, müsâde almadan ölmekte îtibar… Tatmîni hep haramda arar müptelâ güruh, Nerdeyse eylemekte cinâyetle iftihar… Bir başka câna kastedenin hakkıdır ateş, Cânın senin imiş diye zannetme farkı var!.. Aslā malın değil, şu atan kalp senin değil, Cürmünde hak emânete hâinlik […]

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -38- ZİKİRLE

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) “Kalpler ancak Allâh’ın zikri ile tatmin olur.” (er–Ra‘d, 28)   Şu yokluğun yurdunda rûha yoktur felâh, Ölümlünün aşkında, gönle yoktur ferah… Hudâ’yı zikretmekle kalp tatmîn olur. Zikirle ancak, gönlümüz sükûnet bulur. Huzurla an Allâh’ı; kavl-i Hak’tan duyub; «Elâ bi zikrillâhi tatmeinnü’l-kulûb»

CANIMIZ ADANIR AŞKA

Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com   Aşk ırmağı çeker bizi, Denizlerle bir oluruz. Okyanusa döker bizi, Köle iken hür oluruz. Kimseyle yoktur işimiz, Menziledir gidişimiz. Aşka doğar güneşimiz, Nefsimize kör oluruz. Buyruk verir hanlar hânı, Davul inletir meydanı. Cihanın tek pehlivanı, Yenilmeyen er oluruz. Ten kafesi açarız biz, Kanatlanır uçarız biz, Hâlden hâle geçeriz biz; Sır içinde sır oluruz. Âşık olan gelir […]

MÜTEBESSİM ÖLMEK!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Kalbi üzgün, gözü yaşlı insanın, Mütebessim çıkar inan ki canı! Varlığını dâim Hakk’a sunanın, Mütebessim çıkar inan ki canı! Dili; «Hû!» der, kalbi; «Hû!» der mü’minin, Eli açık olur, gerçek muhsinin, Özü, sözü doğru olan eminin; Mütebessim çıkar inan ki canı! Güzel ahlâk peşindedir müslüman, Öfkesini yenen gerçek pehlivan, Hevâsını din etmeyen her insan; […]

ÜÇ AYLAR GELİNCE…

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Mâneviyat mevsimi, geldi mübârek aylar! Rahmet sağanağından mü’mine düşer paylar! Her biri nurdan halka: Recep, Şâban, Ramazan… Gönüllerde basîret, ihlâs, ferâset, mîzan… Hizaya gelir kulun gözü, kulağı, dili… Geceyi aydınlatır rûhumuzun kandili. Soluklanır mü’minler cennetin kokusunu, Îman nûruyla bezer rûhunun dokusunu. Recep’te tohum eker, Şâban gelince sular, Ayların hasat vakti, Ramazân’ı muştular. Bu zaman diliminde […]

1 2 3 163