Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – BİR KÜFE İNCİR…

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anh-, Selmân el-Hayr, Selmân-ı Pâk veya Selmân el-Hakîm diye de anıldı. Zengin ve itibarlı bir aileye mensuptu. Babası Mecûsî idi. İçindeki mânevî boşluğu doldurmak için yeni bir din arayışına girdi. Hıristiyan bir papazla tanıştı. O kimse kendisine Arap Yarımadası’nda İbrahim Peygamber’in Hanif dîni üzere gönderilecek son peygamberin geleceğini haber verdi. Bir […]

Okumaya Devam Edin...;

BİN DİNAR… BİR GÖNÜL…

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com Câfer-i Sâdık -rahmetullâhi aleyh- hicrî 80 senesinde Medîne-i Münevvere’de doğdu. Özü-sözü doğru olması hasebiyle kendisine; «Sâdık» denildi. Câfer-i Sâdık Hazretleri; ilim, ibâdet, fazîlet ve ahlâkta zirve bir aile ve muhitte yetişti. Başta babası Muhammed Bâkır olmak üzere birçok tâbiîn âliminden; akāid, tefsir, hadis, fıkıh gibi İslâmî ilimleri tahsil etti. Zamanının bütün fen ilimlerinde de […]

Okumaya Devam Edin...;