İSLÂM TARİHİNDE DİN ve DEVLET

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İslâm’ın siyasî ve içtimâî talepleri olan bir din olduğu bilinen, açık bir husustur.1 Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; bir din mübelliği olduğu kadar içtimâî düzenlemeler yaparak toplumu inşa eden, bu çerçevede gerektiğinde savaşa çıkan bir devlet başkanı ve askerî kumandan. O vefat ettiğinde, din kemâle ermiş bulunuyordu. Artık onda herhangi bir eksiklik […]

Continue reading »

«İşte Mü’min Böyle Olur!»

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK AHDE VEFÂ Hazret-i Ömer’in hilâfeti zamanıydı. Halîfenin huzûruna birkaç kişi arz-ı hâl etmek için girdiler. İki delikanlı, bir başka genci kollarından derdest etmiş, aralarında tutuyorlardı. Belli ki, ondan şikâyetçiydiler. Halîfe mâruzatlarını sordu. Önce iki delikanlı derdini anlattı: “–Biz, iki kardeşiz. Bu getirdiğimiz kişi; babamızı, katletti. Babamız, kavmi ve kabîlesi arasında sevilen ve sayılan temiz ahlâklı bir […]

Continue reading »