Gece

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Gece sükûnet getirir. Gün boyu yorulan bedenler için bir dinginlik, fikir ve duygular için bir durulma vesilesidir. Sükûnetinin yavaş yavaş çökmesine ve karanlık iplerini sarkıtarak ceste ceste eşyayı örtmesine Cenâb-ı Hak yemin etmiş (eş-Şems, 91/4; el-Leyl, 92/1; ed-Duhâ, 93/2), Habîbini meşguliyetlerin sona erdiği gece vaktinde namaz kılmaya teşvik etmiştir. (el-İsrâ, 17/79; el-Müzzemmil, 73/8) […]

Continue reading »

Hastaya Derman Sunandı

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Kendinden çok ümmetine, Gece hem gündüz yanandı. Âlem muhtaç himmetine, Candan öte bir cânandı. Kaybedenler O’na gelir. Arayanlar O’nda bulur. Dokunduğu şifâ olur. Hastaya derman sunandı. Severdi Sevr’i, Hirâ’yı. Saray bilirdi sahrâyı. Cibril’den aldığı vahyi, Dolunay gibi yayandı. Yer altında filizlenen, Kalp atışında gizlenen, Dağlar ardında izlenen, Ne varsa O’na ayândı. Zihinlerin arındığı, Güler […]

Continue reading »