ÇOBAN ÖLDÜ GÖZÜMÜZÜ OYDULAR

ŞAİR : Hayrettin DURMUŞ hayrettin_durmus@mynet.com Ekmeği ekmeğe katık ederdik, Bir köyden bir köye yayan giderdik, Hür dağlarda mor koyunlar güderdik. Şimdi bizi bir sürüye saydılar, Çoban öldü gözümüzü oydular. Kepeneğin üç kıtayı örterdi, Bir bakışın bin mavzere yeterdi, Kuşlar cıvıl cıvıl aşkla öterdi. Bülbüllerin güllerini soydular, Çoban öldü gözümüzü oydular. Arap atlar harasında kişniyor, Seyis yatmış başucunda esniyor, Harâmîler bizim […]

Continue reading »

YALNIZ SEN’İNDİR EFENDİM!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Bulut bulut korunur gölgesiz, zarif bedenin; Melâikeyle yıkanmış sadır Sen’in sadrın! Muhabbetiyle çıkar Arş’a dek latif bedenin; Cenâb-ı Hakk’a en âlî hatır Sen’in hatrın! Yarıldı parmağının bir işâretiyle hemen, Parıldayan şu mücellâ bedir Sen’in bedrin! O nûr ayakları öpmek için cenûba giden Fırat ve Dicle Sen’indir, nehir Sen’in nehrin! Melekler öfkeye mağlûp kahırlar ister iken; İnâdı […]

Continue reading »