İNSANLIĞIN FİLİSTİN’LE İMTİHANI

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com   Bir an durulup, mümkün olsa da bütün insanlığın ne ile meşgul olduklarına bakılabilse; herkesin meşrû veya gayr-i meşrû bir şeylerle uğraştıkları görülecektir. Ancak ne yazık ki, dünyanın kan ve ateşler içinde, her gün biraz daha yaşanılamaz hâle gelmesi nazar-ı dikkate alınınca; umumiyet itibarıyla çoğunluğun ve bilhassa önde gelenlerin, dünyevî ihtirasların peşinde dünyanın ve insanlığın hayrına çalışmadıkları […]

Continue reading »

BÜYÜK FELÂKET

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Tabiatta bazı maddeler radyoaktif özellik taşırlar. Bu özellik; belirli bir seviyenin üzerine çıkarsa, insan sağlığı için tehlikeli bir hâl alır. Bu maddeyi ilk keşfeden insanlar, bu tesiri bilemedikleri için, yüksek radyasyondan vefat etmişlerdir. Bu sebeple gözümüzle görmesek de kendimizi bundan muhafaza etmemiz gerekir. Eğer bir kaza neticesinde tabiata saçılmış bir radyasyon olmuşsa; yıllar geçse bile, yine […]

Continue reading »