İngiltere’den Batı Avrupa’ya SANAYİ İNKILÂBI’NIN YAYILMASI

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com 17. ve 18. yüzyıldaki batı dünyasında meydana gelen bilim sahasındaki gelişme ve Sanayi İnkılâbı (Industrial Revolution); insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, makine gücünün hâkim olduğu üretim tarzına geçiş olarak kabul edilmektedir. Bu yeni üretim tarzı; 1750’li yıllardan itibaren, ilk defa İngiltere’de dokuma sektöründe ortaya çıktı ve daha sonra diğer sahalara yayıldı. Kol gücünden […]

Continue reading »

17. ve 18. YÜZYILDA AVRUPA’DAKİ GELİŞME VE DEĞİŞMELER

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com Tabiat ve tabiat kanunları gece karanlığında saklanıyor: Tanrı; «Newton gelsin!» diyor ve her şey aydınlığa çıkıyor. (Alexsander Pope)1 17. ve 18. yüzyıllar; Batı Avrupa’nın çehresinin her bakımdan değiştiği, bir bakıma dünyanın sosyal, kültürel, ilmî, siyasî ve ekonomik açılardan da seyrinin köklü değişikliklere uğradığı önemli asırlardı. Öte yandan Avrupa’da 1500 yıllarında 80 milyon insan yaşamaktayken, 1700’lü […]

Continue reading »