İLÂHÎ MÜHÜR!

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com   Atomlar tek tek tartılamaz, ölçülemez ve doğrudan incelenemez. Bu sebeple atomun yapısı ile alâkalı mâlûmat, dolaylı yollardan elde edilmektedir. Bu iş; kapalı bir kutunun içindeki cismi, kutuyu açmadan tahmin etmeye benzetilebilir.    Atomun yapısı ile ilgili fikirler, 200 yıl önce şekillendi. Fakat 1800’lerin sonunda dahî bazı bilim adamları, atomun varlığına inanmıyordu. Bazıları ise tereddütte idi. Daha […]

Continue reading »

KÂİNÂTIN SIRRI

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Bir halının veya kumaşın kalitesi nereden anlaşılır? Ne kadar sık dokunduğundan ve nasıl bir malzeme kullanıldığından… Kâinâtı da tıpkı bir kumaş gibi düşünelim, o zaman bu kumaşın düğümleri atomlar olabilirdi. 1800’lü yıllarda atom, maddenin en küçük yapı taşı olarak biliniyordu. Daha sonra elektron keşfedildi. Atom çekirdeğinde nötron ve proton olduğu keşfedildi. Başlarda atomlar üzümlü keke benzetiliyordu, […]

Continue reading »