ÇİĞNETMEDİ NÂMÛSUNU ÇİĞNETMEYECEK!

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Asırlar önce… Müslüman olan kabîleler, Hazret-i Peygamber’e gelmişler ve kendilerini eğitecek rehberler istemişlerdi. Hazret-i Peygamber de onlara Âsım bin Sâbit -radıyallâhu anh-’ın başkanlığında on kişilik bir heyet gönderdi. Bu mukaddes vazifeyle; O heyet, ellerinde yüce bir emânet, yola çıktı. Neydi o emânet? Mukaddesattı, nâmustu. O emânet, bayraktı. O emânet vatandı. O emânet, ezandı. O emânet, […]

Continue reading »

BİR DÂVÂ Kİ…

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com Mukaddes bir dâvânın, hamdolsun ki eriyiz, Gönlümüzde bu dâvâ yaşadıkça, diriyiz! Hak dâvâda her ilke, bizim için fermandır, Önderimiz hak Nebî, rehberimiz Kur’ân’dır! Yolumuzda bin engel, yıldıramaz bizleri, Bu yol öyle yüce ki, gülden güzel izleri… Eksik olmaz ülkemde, şanlı destan yazanlar, Dünya durdukça, dâim okunacak ezanlar! Ecdâdım ki küffâra, bildirmişti haddini, Evlât nasıl unutur, […]

Continue reading »

RECÎ VAK’ASI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Çevir de târihi, ibretle bak, nedir bu Recî? Nedir içindeki hikmet ve hâdisât-ı fecî? Keder ve müjde nedir, imtihan ve sabrı doku, Hayât-ı derde şifâ, aşk-ı Mustafâ’yı oku: Adal ve Kāre denen mühtedî aşîretler, Nebî’den istediler, ilm-i dîn için rehber: «–Getirdiğin yüce İslâm’a râzı oldu yürek, Eyâ Rasul, hocalar yolla, dîni öğretecek!» Nebî sevindi, […]

Continue reading »