Sanatımızda; «GÖNÜLLER SULTANI» HAZRET-İ MEVLÂNÂ

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com   Mîlâdî on üçüncü asır… Bir yandan haçlı baskısı, diğer yandan Moğol zulmü ile bunalmış, ye’se düşmüş Anadolu halkı…   İşte, tam da o devirde; istikbâlin «Anadolu İrfânı» diye tabir olunacak o muhkem kalesinin gönül gönül örülmesinde büyük pay sahibi olacak bir delikanlı, ailesi ile Belh’ten başlayacak meşakkatli bir yolculuğun besmelesini çekiyordu.   Hicreti esnasında, olgunluğu ile görenleri kendisine hayran […]

Continue reading »

ADÂLETİ SOSYAL MEDYADA ARAMAK

Mehmet MENCET İsmi gibi ilim, edebiyat ve tasavvuf neşriyatının yüz akı mecmûalarından biri olan Yüzakı dergimizde evvelce yayımlanan hâtıralarım kısa bir süre önce; «Emekli Bir Hâkimin Hâtıralarıyla Anadolu İrfanı» adıyla kitaplaştı. Bir sadaka-i câriye minvâlinde ardımda bırakmak istediğim bu kitap fikri için şahsımı yüreklendirenlere ve bilhassa bu fikrin hayata geçmesinde hak sahibi olan muhterem Muhammed Ali EŞMELİ ve Mustafa Asım […]

Continue reading »