NE ÇABA GÖSTERDİN?

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Fudayl bin İyâz -kuddîse sirruhû-, 725’te Horasan’da doğdu. Fudayl, gençliğinde bir çete reisiydi. Âşık olduğu câriyenin evine girmek için duvara tırmandığı esnada içeride; “Îmân edenlerin Allâh’ı zikretme ve O’ndan inen Kur’ân sebebiyle kalplerinin ürperme zamanı hâlâ gelmedi mi?” (el-Hadîd, 16) meâlindeki âyet okunuyordu. Bunu duyunca çok tesirinde kaldı ve; “Evet yâ Rabbî, o an […]

Continue reading »

Bilmediklerim İçin Ücret Alsam; BUNA HAZİNELER YETMEZ!

Handenur YÜKSEL İslâm hukuk tarihinin ilk başkadısı olan müctehid İmam Ebû Yûsuf 731’de Kûfe’de doğdu. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin gözde talebelerindendir. Abbasî halîfesi Mehdî Billâh zamanında kadılık görevine getirilen ve ömrünün sonuna kadar, 16 yıl bu görevde kalan Ebû Yûsuf’un 50-60 hadîsi bir defa dinleyerek ezberlediği rivayet edilir. Bir hac yolculuğu sırasında hastalandığı ve kendisini ziyarete gelen Süfyan bin Uyeyne’den […]

Continue reading »