AYNADAN KORKULUR MU?

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com   Yıllar önce Ankara’ya okumaya giderken, babamın bana ve ağabeyime söylediği bir söz vardı, bize bir ömür boyu yol haritası olan sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum: “–Çocuklar, ben Aksaray’ın Ulukışla köyünde doğdum. Çocukluğum o köyde geçti. Yaşım 12 civarında idi galiba; köyde yaşarken, anam bir gün akşam vakti, beni dışarıya ahırdan tezek almaya yolladı. Gece vakti; zaten elektrik yok, […]

Okumaya Devam Edin...;

YANDIM YÂ RASÛLÂLLAH! (S.A.S.)

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr     Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam, Yanardağlar yanar bağrımda, ummânlarda nem duymam, Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam, Cemâlinle ferâh-nâk et ki yandım yâ Rasûlâllah!       Ne devlettir yumup aşkınla göz, râhında can vermek! Nasîb olmaz mı sultânım haremgâhında can vermek?. Sönerken gözlerim âsân olur âhında can vermek; Cemâlinle […]

Okumaya Devam Edin...;

KÜÇÜCÜK BİR YÜREK

Mehmet MENCET     Aile mahkemesinde birlikte çalıştığımız kâtibe bir hanım anlattı:   İlkokula giden oğlunun aynı sırayı paylaştığı arkadaşı, sınıfta sürekli ağlıyor. Arkadaşı ona neden ağladığını sorunca;   “–Annemi çok özlüyorum, onlar bensiz ne yapıyorlar?” diyor. Çocuk gelip annesine anlatınca; İlkay Hanım dayanamıyor, okula gidip çocuk hakkında bilgi edinmek istiyor, öğretmen de onları kardeş yapıyor…    Gerisini İlkay Hanımdan dinleyelim:  […]

Okumaya Devam Edin...;

İLÂHÎ MÜHÜR!

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com   Atomlar tek tek tartılamaz, ölçülemez ve doğrudan incelenemez. Bu sebeple atomun yapısı ile alâkalı mâlûmat, dolaylı yollardan elde edilmektedir. Bu iş; kapalı bir kutunun içindeki cismi, kutuyu açmadan tahmin etmeye benzetilebilir.    Atomun yapısı ile ilgili fikirler, 200 yıl önce şekillendi. Fakat 1800’lerin sonunda dahî bazı bilim adamları, atomun varlığına inanmıyordu. Bazıları ise tereddütte idi. Daha […]

Okumaya Devam Edin...;

NASİHAT

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com Bir eğitim ve öğretim yılını daha yarılamıştık. Birinci dönemin son haftasındaydık. Her sınıfta üç-beş öğrenci vardı. Öğrenciler de öğretmenler de tatil havasına girmişti. Sınıflarda ders işleyen yoktu. Dönem sonları, haftalar böyle boş geçerek hebâ oluyordu. Bizim talebelik yıllarımızda ise, her iki dönemin son haftası son günü son derse kadar ders işlenirdi. Bir dersin bile boş geçmesine öğretmenlerimizin gönlü […]

Okumaya Devam Edin...;

EY BİLÂL! BU FİRKAT NEDİR?

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Bilâl-i Habeşî -radıyallâhu anh-, hicretten kırk sene evvel Mekke’de doğdu. Annesi gibi o da köle idi. İslâm’ı duyar duymaz kabul etti. Bunu da açıkça ifade edince, efendisi Ümeyye bin Halef’in dayanılmaz işkencelerine maruz kaldı. Hazret-i Ebûbekir -radıyallâhu anh- tarafından satın alınarak âzâd edildi. Hicretten sonra okumaya başladığı ezanı Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in vefâtına kadar sürdürdü.    […]

Okumaya Devam Edin...;

Hazar Şiir Akşamları’nda; ŞAİRLER «BİRLİK» DEDİ

Anadolu’muzun her köşesi; engin bir tarih, irfan, kültür ve medeniyet mîrâsına sahip.    Bilhassa Harput diyarı…              Elazığ’da düzenlenen ve otuz yıllık bir geçmişe sahip olan Uluslararası Hazar Şiir Akşamlarının 25’incisi, beş senelik aradan sonra 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.   Uluslararası Hazar Şiir Akşamlarının bu yılki teması «Birlik» idi. Her zaman muhtaç olduğumuz düstur.   Her […]

Okumaya Devam Edin...;

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -47- Sahâbeden Bizlere İntikal Eden FAZÎLET HÂTIRALARI -1-

Osman Nûri TOPBAŞ   ZİRVE ÖRNEKLER   Kıyâmete kadar örnek alınacak en güzîde toplum; Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e cân u gönülden itaat ve teslîmiyet göstererek, ahlâk, fazîlet ve medeniyette zirveleşen asr-ı saâdet toplumudur.    Ashâb-ı kiram, nasıl ki Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in rahle-i tedrîsi önünde muhabbetle diz çökmüş talebeleriyse; bizler de ashâbın muhatap olduğu aynı âyet-i kerîme ve hadîs-i […]

Okumaya Devam Edin...;

İLİM, TEFEKKÜR, TAHSİL ve MÂNEVİYAT HAKKINDA –Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile Mülâkat– ANCAK O’NUN ADIYLA

Yüzakı:   –Muhterem Efendim! Zaman zaman Kur’ân’ın; ilim, akletme ve tefekkür etme husûsundaki âyetlerinin farklı mânâlara çekilmeye çalışıldığını görüyoruz.    •Kur’ân nasıl bir tefekküre davet ediyor?    •Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- nasıl bir tefekküre davet ediyor?   Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi:    –Rabbimiz’in ilk vahyi:    “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (el-Alak, 1)   Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-;   “–Yâ Rabbî! Faydasız ilimden (Sana […]

Okumaya Devam Edin...;

BİZDEN NE YANSIYOR? BİZE NE YANSIYOR?

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    İnsanlar birbirlerine yansırlar.    Her insan yansıtıcı ve yansımaları alan bir ayna hükmündedir.    Bir arada bulunduğumuz kişilere kendi gönül dünyamızdan bir nevi enerji yayıyoruz ve onlardan yayılan enerjiyi alıyoruz.    Bu yüzden Kur’ân-ı Kerim ve hadîs-i şerifler bize; sâlihlerle, iyi insanlarla, pozitif enerji yayan insanlarla beraber olmamızı emreder. Bunun zıddı mahiyetteki kişilerin bulunduğu ortamlarda […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 4 5 884