EY OĞUL! -3

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com   Sana tembihim var, nefsin hakkında, Sözüme kulak ver, bakıver oğul! Bu büyük düşmanın ol ki farkında, Kulluk meydanında yıkıver oğul!   Allâh’ın emrine râzı et baştan, Şeytanın verdiği vesvese dıştan, Nefsidir insanı çıkaran baştan; Açlıkla boynunu büküver oğul!   Başıboş bırakma nefsini bağla! İslâm’a teslim et dengeyi sağla! Sen teslim olursan, sen sana ağla; Nedâmet gözyaşı […]

Okumaya Devam Edin...;

HUZÛRA GELDİM

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Sonsuz rahmetine sığındım yâ Rab! Günahı çok, sevâbı az getirdim. Verdiğin bir ömrü eyledim harap, Çok ipler eskitmiş cambaz getirdim. Nice meclislere vardım, göründüm, Bazı fahreyledim, bazı yerindim, Güne göre hâlden hâle büründüm; Gâhi gerçek, gâhi mecaz getirdim. Önüne geleni sormadan yemiş, Sözü kırk boğumda boğmadan demiş, Bu yüzden bir hayli bedel ödemiş; Böyle bir pervasız boğaz […]

Okumaya Devam Edin...;

MEVLÂNÂ’NIN GAZELLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -24- İLK EDEN BİZDİK GÖNÜL ŞEHRİNDE VAHDET ZİKRİNİ

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   Gerçi dünyâ bir zaman meyden, üzümden dûr idi, Gönlümüz lâkin bizim bir bâdeden mahmûr idi.   İlk eden bizdik gönül şehrinde vahdet zikrini, Bakma sen derlerse şâyet, ilk eden Mansûr idi.   Hazret-i Âdem çamurdan yoğrulup can bulmadan, Gönlümüz çoktan karışmış aşk ile ma‘mûr idi.   Bir güneş kâseydi gûyâ gönlümüz, parlardı hep, Can şarâbından cihan […]

Okumaya Devam Edin...;

YİNE EZAN OKU BİLÂL!

Hasan KONÇ hasankonc1453@hotmail.com     Hak yolunda çektin çile, İslâm’ın yüz akı Bilâl! Kalk Allâh’ın izni ile, Yine ezan oku Bilâl!   Muhabbeti zirvede kul, Nebî yoksa yaşamak zül, Açıverip namaza yol; Yine ezan oku Bilâl!   Hasretlik kor olsa bile, Ayrılık zor olsa bile, Medine dar gelse bile; Yine ezan oku Bilâl!   Tevhîdi haykır göklere! Su serp yanan […]

Okumaya Devam Edin...;

CAN SIRRI

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI)  mahtopbasli@hotmail.com     Aşk denilen bu deryânın, Can sırrını çözmek hüner. Aşkla dönen bir dünyanın, Çilesini sezmek hüner.   Ummânı özlerken damla, Sabrı hasretinden fazla, Yürek aşka olur yayla; Yamacında gezmek hüner.   Kurulur sevda otağı, Âşık yüklenir bir dağı, Şafakla başlayan çağı; Ressam olup çizmek hüner.   Daldan dala gezer bülbül, Bahtındaki dikenle gül, Figānına koyup […]

Okumaya Devam Edin...;

HAZIR MIYIZ?

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com     Bahar gelir, güller açar, Âsumâna hazır mıyım? Recep gelir, Şaban geçer, Ramazân’a hazır mıyım?   Bütün ömrü ettim ziyan, Yollar uzar, kaldım yayan, Çırılçıplak, ana-üryan; Bir meydana hazır mıyım?   Uçup gitti gençlik çağım, Yağmalandı gönül bağım, Sağdan defter alacağım; İmtihana hazır mıyım?   Zamanı var, vakit erken, Hayırları ertelerken, Düzen kuruyorum derken; Perişana […]

Okumaya Devam Edin...;

EYVAH! KEŞKE…

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com     Âsî kimse o gün pişman olarak, «Yâ leytenî!.. Yâ leytenâ!…» diyecek. İblisleri bilip düşman olarak; Uymasaydım o şeytana… diyecek.   Keşke Hakk’a hep itaat etseydim… Her emrini seve seve tutsaydım… Rasûl ile aynı yola gitseydim… Olsa idim Hak’tan yana… diyecek.   Hakikatten, Hak’tan uzak kalanı, Hevâsıyla bâtıl yola dalanı, Dost tutmamış olsa idim filânı; […]

Okumaya Devam Edin...;

YÛNUS GİBİ…

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com     Buğday verip himmet alsam, Derin tefekküre dalsam, Yûnus gibi… Yûnus gibi…   Yansa da bağrımın başı, Aksa gözlerimin yaşı, Yûnus gibi… Yûnus gibi…   Tutsam kör nefsin gemini, Demesem sözün kemini, Yûnus gibi… Yûnus gibi…   Yâr ile gönül eylesem, Sözü pişirip söylesem, Yûnus gibi… Yûnus gibi…   Beleseler bir beşiğe, Başımı koysam eşiğe, Yûnus […]

Okumaya Devam Edin...;

KUŞLAR

  Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   Umutlar yüklüdür kanatlarında, Göklerde âzâde uçan kuşların. Esmâ’nın sedâsı muratlarında, Seherlere zikir saçan kuşların.   Birkaç küçük lokma telâşlarıdır, Ak bulutlar kadîm yoldaşlarıdır, Ağaçlar, kayalar sırdaşlarıdır; Gönlünü dostâne açan kuşların.   Kiminin durağı gülistanlardır, Kiminin uğrağı şadırvanlardır, Sığınağı nârin âşiyanlardır; Sapan taşlarından kaçan kuşların.   Karlı dağlar aşar, seferden döner, Sılaya kavuşur, hasreti diner, Suya […]

Okumaya Devam Edin...;

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -50- TOPLUMLARIN SAÂDET ve FELÂKETİ

Osman Nûri TOPBAŞ   KIZ EVLÂTLARA İHTİMAM   Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, kızı Fâtıma -radıyallâhu anhâ-’nın evinde kaldığı bir gün, torunları Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin, kendisinden su istemişti.    Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, önce Hazret-i Hasan’a su verdi. Hazret-i Fâtıma, Peygamber Efendimiz’in Hazret-i Hasan’ı daha çok sevdiği kanaatine vardı. Efendimiz ise;   “–Hayır, ilk önce Hasan su istedi.” buyurdu. (Bkz. […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 4 5 901