HAK DOSTLARININ SAMİMÎ HASSÂSİYETLERİ

Osman Nûri TOPBAŞ   NEREYE GİTSİN?   Dâvûd-i Tâî Hazretleri’nin hizmetinde bulunan talebesi bir gün ona;   “–Biraz et pişirdim; lütfen buyurun.” dedi.    Üstâdının sükût etmesi üzerine de eti getirdi. Fakat Dâvûd-i Tâî Hazretleri, önüne konan ete bakarak;   “–Falanca yetimlerden ne haber var evlâdım?” diye sordu.   Talebesi, durumlarının pek de iyi olmadığını ifade sadedinde;   “–Bildiğiniz gibi […]

Okumaya Devam Edin...;

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -30- SÛFÎ ve MEZHEP

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   MEZHEPSİZ OLMAZ!   Müellifimiz; önceki maddede, sahâbe, tâbiîn ve etbau’t-tâbiîn nesillerinin ehemmiyetini bildirmişti. Burada da mezhebe ittibâın ehemmiyetini şöyle ifade etmektedir:   Kırk Beşinci Kaide:   “Aslın şûbelere bölünmesi fer’in de […]

Okumaya Devam Edin...;

RESİM, ÇİZİM, FOTOĞRAF…

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM  TASVİR YASAĞI   Güzel dînimizin en çok üzerinde durduğu husus tevhiddir.    Allah’tan başka ilâh yoktur!    Geçmişte; putperestlik, çok tanrıcılık, şirk ve muharref dinler hep aynı yoldan geçti: Resim ve heykel. Önce anmak, hatırlamak için denilerek; heykeller yapılır, resimler çizilir. Sonra zaman içinde o resimlere tâzim edilmeye, önlerinde mum yakılmaya başlanır. Heykeller puta dönüşür. Muharref Hıristiyanlık bu hususta taviz […]

Okumaya Devam Edin...;

Medine’de İLK İCRAATLAR -4-

Âdem SARAÇvardisarac@yahoo.com.tr    Rasûlullah -aleyhisselâm-; çocukluğunun ikinci yarısı ve gençliğinden itibaren ticaretle uğraştığı için, ticârî işleri iyi biliyordu.   Medine’ye hicret ile başlayan yeni yapılanmalar ve yine ilk icraatlardan biri de çarşı-pazar ve alışveriş yerini oluşturmasıydı.   Bunun için; yahudilerden ayrı olarak, önce küçük bir yer tesbit edip, oraya yine küçük bir «Pazar Yönetim Çadırı» kurdurduktan sonra, şöyle buyurdu:   […]

Okumaya Devam Edin...;

Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in Son Vasiyeti: NAMAZ

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com   BİR HADİS: عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :   « حُبِّبَ إِلَىَّ النِّسَاءُ وَالطّ۪يبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْن۪ى فِى الصَّلاَةِ »   Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh- tarafından nakledildiğine göre Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:    “Bana (dünya nimetlerinden sâliha) kadın ve güzel koku sevdirildi. Namaz ise […]

Okumaya Devam Edin...;

ZORLU TERCİH

Sami GÖKSÜN   Dünya imtihanı deriz, bu imtihanın özü tercihtir.   Nasıl dünya imtihanlarından sonra tercihler yapılır, neticeler açıklandığında kimi sevinir, kimi üzülür. Kimisi, yıllar sonra tercihine yanar, hayıflanır. Kimisi daima o tercihindeki isabet ettirdiğinden dolayı Rabbine şükür içinde olur.    Mahşer yeri de, böyle bir hüzün ve sevinç yeri olacaktır.    Dünyayı seçenler dizlerini dövecek, büyük bir hüsrânı tercih […]

Okumaya Devam Edin...;

Mesnevî’den Beyitler -29- GÜL GİTTİ, GÜLİSTAN HARAP OLDU

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com   -Gül bitti, gül mevsimi de geçip gitti /Artık bülbülün âşıkâne sedâsını duyamazsın.-   Mevlânâ Hazretleri bu beyitte, Şems Hazretleri’ni güle, birlikte geçirdikleri zamanı da gül mevsimine benzetmektedir. Şems Hazretleri ile tanışan Hazret-i Pîr, bambaşka bir ummâna dalmış ve birlikteliklerinin bitmesiyle derin bir hasretle kavrulmuştur. Pirinççiler çarşısında başlayan ilk buluşma ile, iki dost derin bir vecd içinde dilsiz-dudaksız konuşmuş; bu […]

Okumaya Devam Edin...;

Bağışıklık Sistemimiz -31- ŞİFÂ SOFRASI

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com   Kâinâtı eşref-i mahlûkat olan insana hizmet etmesi için yaratan Cenâb-ı Hakk’a sonsuz şükürler olsun. Soframızdaki helâl ve temiz yiyecekler -aşırıya kaçmadıkça- şifâya vesile olmak için yaratılmış ve bizzat Kur’ânî ifadeyle tüketilmesi emredilmiştir. Bu ayki yazımızda soframıza giren bu gıdâlardan bağışıklık sistemimiz için en çok faydalı olduğu bilinenlerden bahsetmek istiyoruz. Haydi buyurun şifâ soframıza…   1. TURUNÇGİLLER   Genellikle hasta olunca […]

Okumaya Devam Edin...;

Kız Okulları, Erkek Okulları… NEDEN OLMASIN?

Asım UÇAROK    Birçok mecrâ, seçimlerden sonra; «Artık sıra eğitime gelmeli!» dedi. Tecrübemiz ilerledikçe; halkımız, taleplerini de daha yüksek sesle dile getirebiliyor.   Eğitimde çok mühim unsurlardan biri ortam. O ortamı nâhoş bir atmosfere teslim eden karma eğitim ise ecnebî modellere şartlanmış birtakım zihinlerde putlaştırılmış. Hâlbuki batıda ve doğuda karma eğitim mutlaklaştırılmıyor.    Daha evvel Cumhurbaşkanımız şöyle temas etmişti:   “Japonya’daki 800 […]

Okumaya Devam Edin...;

ACUR

Dr. Ahmed Adnan Yâsîn Za‘bî Trc. Muhammed Halil Nâşid ve İhtisas Talebeleri Kontrol ve Notlar: Dr. Abdurrahman SARMIŞ   BİTKİ HAKKINDA   Acur, (Arapçadaki adı «القِثّاء» olup kussâ’ şeklinde de okunmuştur.1 Kabakgiller familyasının alt ailelerinden bir bitki olup salatalığa benzemektedir. Ancak rengi daha açık yeşil, boyu daha uzundur. Arapçada «فُقُّوس» olarak da bilinir.2   KUR’ÂN-I KERİM’DE ACUR   Acur, Kur’ân-ı Kerim’de […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 4 5 926