RAHMETİNE MUHTACIM!..

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com “Allâh’ım, bana rahmet kapılarını aç!” (Müslim, Müsâfirîn, 68) İhsanın sonsuz Rabbim, Rahmetine muhtacım!.. Mahcubum, muzdaribim, Rahmetine muhtacım!.. Nedâmetle diz çöktüm, El açtım, boyun büktüm, Nice gözyaşı döktüm; Rahmetine muhtacım!.. Gönlüme örtü, kasvet, Gözüme perde, gaflet, Rûhuma yük rehâvet; Rahmetine muhtacım!.. Dolu vurdu bağımı, Zulmet sardı dağımı, Vehm ezdi dimağımı; Rahmetine muhtacım!.. Ömür yitti hayalde, Renkler soldu tuvalde, […]

Continue reading »

DOSTLUK ve KARDEŞLİK

Mehmet MENCET Seven, sevgili, yâr anlamındaki kelimeler, sosyal hayatın düzen içinde sürdürülmesinin başlıca şartlarından olan ülfetin sebepleri arasındadır. Dostluk kendiliğinden oluşabildiği gibi, irâdî olarak da oluşabilir. Dostluklar; rûhî yapıları yakın olan kişiler arasında kurulursa, daha kuvvetli olur. Dostluklarda karşılıklı olarak hatalar örtülür, dolayısıyla insan bu nitelikteki dostlarının ve kardeşliklerinin sayısını artırmalıdır. İnsan; çileli ve sıkıntılı olan bu dünyada, huzuru ve […]

Continue reading »

BAYKUŞUN YUVASI

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Kemal Bey, her pazar günü düzenli olarak İstanbul’da bulunan Belgrad Ormanlarına gider orada yürüyüş yapardı. Yürüyüş yaparken de ormanı seyrederek yürürdü. Orada bulunan hayvanlara, kuşlara; kısaca bütün canlılara muhabbetle bakar, onları severdi. Giderken yanında kuşlar için buğday götürürdü. Kendisi aynı zamanda güvercinleri ve kumruları da çok severdi. Ah evde imkân olsaydı da balkonda kumru yetiştirseydi. Gerçi her […]

Continue reading »

Bağışıklık Sistemimiz -19- PROPOLİS

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com Hadîs-i şeriflerde mü’minin benzetildiği bal arısı, bizler ve kâinat için bal ile birlikte daha birçok faydalı ürünler üretir. Bunlardan birisi olan propolis; faydalarının keşfedilmesiyle birlikte, son zamanlarda meşhur olmuş ve birçok üründe kullanılmaya başlamıştır. Bu ayki yazımızda; bal arılarının ürettiği propolis ile ilgili bilinenler, yapılmış ilmî araştırmalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durmaya çalışacağız.   […]

Continue reading »

BİR BAYRAM SABAHI

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Hasan uyandığında sabah ezanı okunuyordu. Hafifçe doğrularak yatağına oturdu. Ezanı dinlemeye başladı. Müezzinin o güzel, yanık sesi âdeta rûhuna işliyordu; «Hayye ale’l-felâh!» nidâsına takılıp kalmıştı. Her gün beş defa duyduğu; kurtuluşa, huzura çağıran bu ifadeye daha çok dikkat kesilmişti. İçindeki bir ses;    “Ezan ve ardından kılınan namaz, yalnızca ukbâdaki kurtuluşa değil; bu âlemdeki sıkıntılardan, dertlerden, acılardan, hüzünlerden, yalnızlıktan […]

Continue reading »

ÎMAN, EN UFAK TAVİZ KABUL ETMEZ

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anh-, İran/Ahvaz’a bağlı Râmhürmüz köyünde doğdu. İtibarlı biri olan babası Mecûsî idi. Ateşe tapmayı reddeden ve hak dîni arayan Hazret-i Selmân Şam’a giderek Hıristiyanlığı araştırdı. Bir papaz onu Arap Yarımadası’na yönlendirdi. Medine’ye gelip, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’de nübüvvet alâmetlerini görünce derhâl müslüman oldu. Hendek kazılmasını o teklif etti. Temiz ve güzel ahlâkıyla, sâlih […]

Continue reading »

MESNEVÎ -18-

Özlem ABAY o.abay@hotmail.com BİZ BU ÂLEME ALLAH İLE DOST OLMAK İÇİN GELDİK!   Ham ervah olanlar, pişkin zâtın hâlini anlamaz. / O hâlde sözü kısa kesmek gerek vesselâm.   Kemâlin ne olduğunu, bu yolda çile ve meşakkat çekmiş olanlar bilir. Nâkıs, noksan insanlar bunu anlayamaz. Mevlânâ Hazretleri; kemal ehli insanları, yine kemal yolunda gayret sarf eden insanların anlayabileceğini ifade etmektedir. […]

Continue reading »

HÜSN-İ ŞAHÂDET ve TÂZİYE

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Bu fânî hayatın bir tek güzelliği var. O da; Bütün ömrünü sırât-ı müstakîm üzre sağlam bir îman, dolu dolu amel-i sâlihler ile yaşayabilmek. Bilhassa ardında en hayırlı sadaka-i câriye makamında mânevî mîraslar ve hayırlı nesiller bırakabilmek. Böylece ebediyet eşiğinden Allâh’ın huzûruna ancak hakikî bir müslüman şahâdetnâmesiyle; “نِعْمَ الْعَبْدُ / ne güzel kul!” olarak vâsıl olabilmek. Bizler, geçtiğimiz ay […]

Continue reading »

ÎMAN SARAYI

Sami GÖKSÜN “Sizden biriniz, kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe îmân etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân, 6) buyuran Peygamber Efendimiz, Cebrâil -aleyhisselâm-’ın;    “–Îman nedir?” sorusuna şu cevabı vermiştir:   “–Îman; Allâh’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe îmân etmendir. Bir de kadere, hayır ve şerre inanmandır.” (Müslim, Îmân, 1, 5)   İşte bir insan; huzur ve saâdet kaynağı olan bu esaslara inanmakla, îman sarayına […]

Continue reading »

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -43- FEDÂKÂRLIK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi            HALÎL OLUNCA AÇILAN UFUKLAR…   İbrahim -aleyhisselâm-; malıyla, canıyla, evlâdıyla fedâkârlığın zirvesine çıktı. Ağır imtihanlardan büyük bir teslîmiyet ve muvaffakiyetle çıkarak «Halîlullah / Allah Dostu» oldu. Musîbet ve meşakkatlere katlanarak Hak dostluğu yolunda öyle büyük bir merhale katetti ki; Cenâb-ı Hak;    “Selâm İbrahim’e!..” (es-Sâffât, 109) buyurarak dostunu taltif etti.    Ancak İbrahim -aleyhisselâm-; bu mânevî […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 866