GÜNEŞ BATMAK ÜZERE

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Gurûba yaklaştı ömrün güneşi, Şu karşı dağlardan aştı aşacak! Üst üste yığıldı dünyanın işi, Bitmeyince aklım şaştı şaşacak!   Can kusurlu çıktı itaatinde, İsabet bulmadı kanaatinde, Zerreler azaldı kum saatinde; Son tane boğazdan düştü düşecek!   Çağlayıp gidiyor hayat ırmağı, Bend olmaz önüne, bilmez durağı, Damla damla doldu ecel bardağı; Gelen son katreyle taştı taşacak!   […]

Okumaya Devam Edin...;

MEVLÂNÂ’NIN GAZELLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -30- BUL CÂN İÇİNDE CÂNI!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com     Dök zülfü haydi, dök de mest eyle cism ü cânı, Coşkuyla raksa kaldır mecliste âşıkānı.   Raks eyliyor hep âlem, lâyık mı dursun âdem; Dursun da böyle âhir kaybetsin imtihânı?   Sen böyle söyledikçe, tanbûrun inledikçe, Geç arzı, coşturursun billâhi âsumânı.   Meltem eser neşeyle, bin bir ıtır ve çiyle, Rûh üfleyip cihâna, mağlûb eder […]

Okumaya Devam Edin...;

RAHMETİNE SIĞINIRIM!

Hasan KONÇ hasankonc1453@hotmail.com   Hakk’ın emirlerini hep arkaya atmışken, Yola gelmeyen nefsi başkumandan tutmuşken, Helâllerin içine haramları katmışken; Hayâlim bu diyardan îmanla göçeceğim, Hâlbuki ne ektiysem tek onu biçeceğim!   Yıldızlar yere düşüp şu dağlar savrulunca, İdrakler çıldırıp da yürekler kavrulunca, Bir minik karıncanın hakkından sorulunca; Kıldan keskin Sırât’ı ben nasıl geçeceğim? Bu kırık kanatlarla ben nasıl uçacağım?   Her […]

Okumaya Devam Edin...;

HER ŞEYİN BİZCESİ -2

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com     Çağlar ötesinden kutlu davetle, Beş mevsim güldüren sevdalar bizim… Yürekte biriken eşsiz servetle, Dağları deldiren sevdalar bizim.   Gönül sarayımın birdir konuğu, Cümle kâinatta vardır tanığı, Başımın tâcıdır yürek yanığı; Deryâya daldıran sevdalar bizim.   Hüzzam ezgilerle inler kemanım, Gözlerinde yansam tütmez dumanım, Gam yüküyle olsa aşktır dermanım; Sûz-i dil çaldıran sevdalar bizim.   […]

Okumaya Devam Edin...;

KENDİNE GEL MÜSLÜMAN!

Dursun KARAGAN     Bu cehâlet derdinin merhemi yok başkaca, Hem gönülden yönelin gayrıdan nâ-muhtaca.   Mü’min başıboş değil, o bir gaye adamı, Ve hem bilerek atar attığı her adımı.   Niye hep müslümanlar tâcize maruz kalan? Niye hep mal varlığı oluyor yağma, talan?   Zayıfsan, kaygısızsan, böyle ezerler seni, Kalk da ortadan kaldır, oynanan mizanseni.   Hem kendini mes’ul […]

Okumaya Devam Edin...;

TAKSİM

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com     Benim payım aslan payı, On pay bana, bir pay sana! Zaman sarar her yarayı, On ay bana, bir ay sana…   İnsanlığın marazı bu, Göz doyurmaz arazi bu, Adâlette terazi bu; On pey bana, bir pey sana…   Neyler mutlu olamayan, Bir çizgide kalamayan? Var onu da bulamayan; On çay bana, bir çay sana… […]

Okumaya Devam Edin...;

DERDİN BİLE GÜZELİ VAR

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com     Allâh’ıma hamd ü senâ, Ben derdimi seviyorum. Bu derdi O verdi bana, Ben derdimi seviyorum.   İnsan ömrü bölüm bölüm, İki doğum, bir de ölüm. Diken arasında gülüm, Ben derdimi seviyorum.   Derman verir derdi veren, O her şeyi bilen, gören. Sabretmiş murâda eren, Ben derdimi seviyorum.   Dert döktüm derin dereye, Sormadım nerden nereye. […]

Okumaya Devam Edin...;

DOSTLAR!

Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com     «Her hâlime şükür!» diyen, Dil oldum tevhidle dostlar! Allah kelâmı söyleyen, Kul oldum tevhidle dostlar!   Hak aşkına inandım ben, Seherlerde uyandım ben, Allah aşkıyla yandım ben; Kül oldum tevhidle dostlar!   Mazlumların çağlarında, Bîçârenin dağlarında, Yoksulların bağlarında; Gül oldum tevhidle dostlar!   Çağrılara koşup yeten, Yoklarına varı katan, Garibi görüp gözeten; El oldum tevhidle dostlar! […]

Okumaya Devam Edin...;

NUR DİYARI ANADOLU

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com     Sathı ipek seccade, özü şefkat ummanı, Dağlarında beyaz kar, taşında gül nakışı. Anadolu; arzın en nâdîde gülistanı, Cennetin gölgesinde; baharı, yazı, kışı.   Elvan elvan bezenen güzel yaylalarında, Fecir vakti buluşur, çimenlerle kırağı. Hakk’ın rahmeti saklı, yağmur damlalarında, Toroslardan Ilgaz’a uzanır gökkuşağı.   Çağlayanlar yar eyler derin uçurumları, Menderes süzülürken, coşar Dicle ve Fırat. Denizler, […]

Okumaya Devam Edin...;

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -56- HAKK’IN YERYÜZÜNDE ŞÂHİDİ: MÜKERREM İNSAN

Osman Nûri TOPBAŞ   HAKK’IN HALÎFESİ   Âyet-i kerîmede buyurulur:   “Rabbin meleklere;    «–Ben yeryüzünde bir halîfe yaratacağım.» buyurmuştu…” (Bkz. el-Bakara, 30)   Müfessir İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri şöyle buyurur:   “Mahlûkattan hiçbiri için, Hak Teâlâ’yı, Âdem -aleyhisselâm- gibi temsil etmek mümkün değildir. Çünkü Hakk’ın sıfatları, Âdem -aleyhisselâm-’da toplandığı gibi başka hiçbir varlıkta bir araya gelmemiştir. Allah Teâlâ’nın sıfatlarından herhangi biri, insanın kalp aynasına tecellî […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 4 926