AYVA

Dr. Ahmed Adnan Yâsîn Za‘bî Trc. Muhammed Halil Nâşid ve İhtisas Talebeleri Kontrol ve Notlar: Dr. Abdurrahman SARMIŞ     BİTKİ HAKKINDA   Ayva, elma ve armut ağaçları ile aynı familyadandır ve onlarla yakından akraba olan bir ağaç türüdür. Ayvanın beyaz ilâ kırmızımsı pembe renkte birçok büyük çiçeği vardır. Bitkinin dalları biraz çarpıktır. Meyvesi ise düzgün olmayan yuvarlak veya armut […]

Continue reading »

Şartların Değiştirmediği Sahâbî EBÛ UBEYDE

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Ebû Ubeyde bin Cerrâh -radıyallâhu anh-, 583’te Mekke’de doğdu. İslâm’ın yayılmaya başladığı günlerde müslüman oldu. Başta babası olmak üzere Kureyşlilerin dayanılmaz işkencelerine maruz kaldı. Medine’ye hicretten itibaren, askerî ve idârî vazifeler aldı. Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in göz bebeği bu yiğit sahâbe; güvenilirliği, çalışkanlığı, zühd ve takvâsıyla ümmete nümûne-i imtisaldir.   Aşere-i mübeşşereden Ebû Ubeyde Hazretleri, 639’da […]

Continue reading »

LEYLE-İ REGĀİB’E «RAĞBET» GÖSTEREN MEDENİYET!

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com     Kullarına türlü vesileler ile lütufta bulunmayı seven yüce Rabbimiz’in en cömert ikramlarına nâil olacağımız mübârek üç aylarını, İslâm âleminde yaşanan elîm hâdiselerden ötürü buruk bir hâlde karşılıyoruz.   Üstad Bedîüzzamân’ın;    “Ümitvâr olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sedâ İslâm’ın sedâsı olacaktır!” şeklinde veciz bir sûrette ifade ettiği hakikate dair inancımız tam olmakla beraber; Rabbimiz’den, […]

Continue reading »

İki Oluk: NUR ve KİR

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir;   Oluklar çift; birinden nûr akar; birinden kir. (Necip Fazıl)       Dünya çapında;   Hidâyet, merhamet, iyilik, adâlet, rahmet ve huzurun şart olduğu her vakit;   Kötülükler ve zulümler daha da hırçınlaşıyor ve öyle çıldırıyor, öyle kuduruyor ki, en olmayacak mel‘anetler ve cürümler işleniyor. Özellikle insanlığın […]

Continue reading »

227. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,   Necip Fazıl her şeyi hulâsa eden bir tarzda söylemekte:   Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir; Oluklar çift; birinden nûr akar; birinden kir.   Bir havuz problemi gibi yaklaşabilir miyiz bu manzaraya:    Dünyamızı kir mi dolduruyor? Hakikat tarafı var: Kanalizasyon gibi kanallar, zehirli örümceklerin ağları gibi her yanı sarmış ağlar, necâset boca ediyor… Zihinlere, […]

Continue reading »

MODERNİZMİN SEVİYESİZLİĞİ

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com     İslâm düşmanı, ateist bir sosyal medya hesabı var. Sürekli İslâm’a sataşan, iftira ve gayz kusan seviyesiz bir neşriyat yapıyor.    Malzemesinin yarısı ne biliyor musunuz?    Tarihselci Mustafa ÖZTÜRK, Dücane CÜNDİOĞLU, Hasan AYDIN ve benzerlerinin videoları…    Ne acı!.. Ömrünü Kur’ân’a, İslâm’a adayıp; onun düşmanlarına malzeme olmak. Reklâmın iyisi kötüsü olmaz kabîlinden, şöhretin böylesine de itiraz etmiyor gibiler. Zaten […]

Continue reading »

Tecellîlerden Tesellîlere… YAŞADIKLARIMIZ

H. Kübra ERGİN hkubraergin571@gmail.com   Bu satırları yazdığım sırada, dünyanın gözü önünde; İsrail’in, ABD ve AB devletlerinin desteğiyle Gazze’de yürütmekte olduğu katliâm devam ediyordu. Ne yazık ki artık Gazze’deki can kayıpları; haber bültenlerinde fazla detaya girmeden, sadece vurulan adresler ve can kaybı sayısı verilerek geçiştirilmeye başlandı. Müslümanların ölmesine ne kolay alıştık…    Evet, alıştık çünkü zaten alışkınız. Halep’te sivil halkın yaşadığı yerleşim yerlerine bombaların atılmasıyla; milyonlarca insanın yerlerinden, […]

Continue reading »

Âidiyet Alâmeti; HAYAT TARZI

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com   İnsanlığın mevcudiyeti ile alâkalı hikmet, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle beyan buyuruluyor:    “Ey insanlar! Şüphe yok ki, Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabîlelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz; Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.” (el-Hucurât, 13)    Şüphesiz bir imtihan mekânı […]

Continue reading »

FE EYNE TEZHEBÛN?

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com     Uzun bir süredir özlemle beklediğimiz, müslümanlar için rahmet dolu feyiz şebnemlerinin, semâ âleminden, dünya âlemine teşrif ettiği bir kutlu iklim, «Üç Aylar» aramıza teşrif etti. Hoş geldi, inşâallah onu lâyıkı veçhile hoşnut eder, yüreklerimizi nasiplendiririz. Bu vesileyle bütün müslümanların üç aylarını tebrik ediyoruz efendim. Herkese en kâmil istifâdeler dileriz.    Böylesi bir arınma mevsimine kavuştuk, şükürler olsun. Receb, […]

Continue reading »

ANMAKTAN ANLAMAYA…

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com   Allah Teâlâ, yeryüzüne imtihan için gönderdiği insanoğlu için; bazen bir kabîleye, bazen bir millete veya bütün dünyaya çeşitli uyarıcılar, elçiler göndermiş. Gönderilen elçiler çoğu zaman dikkate alınmamış; sadece sözlerine değil varlıklarına dahî tahammül edilememiş, yurtlarından sürülmüş, dövülmüş, hattâ şehid edilmişler. İnsanların bu azgınlığına rağmen Allah Teâlâ; insanlara uyarıcı göndermeye devam etmiş ve yarın mahşer gününde; «Bize bir uyarıcı […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 6 946