ALLAH YOLUNDA…

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Bir tarihte Güney Kore’ye gittik. Orada İslâm cemiyetini ziyaret ettik. Bu müessese, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi oradaki müslümanların işleriyle alâkadar olan bir makam idi.    Orada bize bir dergi gösterdiler:    2006 yılında Kore’ye İslâmiyet’in girişinin 50’nci yılını kutlamışlar.    –İslâmiyet Kore’ye ne zaman girmiş?    –1956’da.    –Hangi vesile ile girmiş?    –Türk ordusunun […]

Okumaya Devam Edin...;

Rasûlullah ve Ashâbının KUBÂ’ GÜNLERİ -4-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr    Peygamberler Sultanı’nın Medine’ye hicret ettiğini, Kubâ’ya kadar geldiğini haber alan Hazret-i Selmân,1 heyecandan kendini kaybedecek gibi oldu.   Bir yolunu bulup biraz hurma alarak Kubâ’ yolunu tuttu. Rasûlullah -aleyhisselâm-’ı hiç görmemişti. O’nun mübârek huzûruna çıkınca nefesi kesilecek gibi oldu. Bu mübârek zât, aradığı zât mıydı acaba? Bunu anlamak için, kendince bir usûl bulmuştu. İlkini sahneye koydu:   –Bir miktar […]

Okumaya Devam Edin...;

İ‘lâ-yı Kelimetullah Yolunda Bir Mücâhid ve Muallim Sahâbî: MUÂZ BİN CEBEL

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS:   عَنْ أَب۪ي مُوسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :   «مَن قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ»   Ebû Musa -radıyallâhu anh-’tan nakledildiğine göre, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:    “Kim yalnız Allâh’ın kelimesinin yüceltilmesi (İ‘lâ-yı Kelimetullah) için savaşırsa, işte […]

Okumaya Devam Edin...;

ALLÂH’IN ZÂTI ve KELÂMI

Dr. Naif ÖZKUL    Müslüman Fransız mütefekkir Roger Garaudy, «Promesses de l’Islam / İslâm’ın Va‘dettikleri» adlı kitabında şöyle der:   “Allah Teâlâ’nın varlığı; insan ve kâinattaki mükemmel, kusursuz dengenin varlığı ile bilinir. Zâtına gelince onu gizlemiş ve kelâmını açığa vurmuştur.”*    Âyet-i kerîme, Allâh’ın yüce kelâmını yani Kur’ân’ı şöyle tarif eder:   اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ   “Allah; sözün en […]

Okumaya Devam Edin...;

VASIFLI MÜSLÜMAN

Sami GÖKSÜN   Dînimiz İslâm, insanlığın en büyük ve tek kurtarıcı nizâmıdır. İnsan ise; îmân ettiği, İslâm’a girdiği, Kur’ân’a inandığı, Allah ve Rasûlü’nün emir ve yasaklarına teslim olduğu zaman insandır. Bu insanın adı da mü’mindir, müslümandır.   Yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetlerinde mü’minlerin vasıflarını açıkça bildirmiştir. Allah Rasûlü de hadîs-i şeriflerinde mü’minleri bütün yönleriyle tanıtmıştır. Bu sebeple her mü’min; hakikî mânâda bir mü’min […]

Okumaya Devam Edin...;

MESNEVÎ -19-

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com   BÂKÎ OLAN ANCAK ALLAH’TIR   Koparırsan bağını ey oğul, âzâd olacaksın, / Ne zamana kadar altın ve gümüş bağında kalacaksın.   Mevlânâ Hazretleri; on sekiz beyitlik bölümde, kemâl ehlinin ahvâlini anlattı. Bu beyitten itibaren; eksik, noksan ve nâkıs insana öğütlere başladı. Dünyanın çekiciliğini ve câzipliğini anlatarak insana dikkatli olmasını öğütledi.   Bu vücûd iklîmine bin can gelir, bir […]

Okumaya Devam Edin...;

DİN, VATAN, BAYRAK İÇİN…

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Bu başlık;   Kimileri için alışıldık bir hamâset gelebilir.   Ancak şöyle soralım:   Eğer bir kişi veya millet;   -Dinsiz,   -Vatansız,   -Bayraksız kalırsa,    Onun elinde insâniyeti açısından ne kalır?   Koca bir hiç!   Yalnız gerçekleri değil hayalleri itibarıyla da koca bir hiç!   Elbette;   Böylesinin elinde hiçbir şey kalmaz, sadece […]

Okumaya Devam Edin...;

210. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,   Dînini her dindar sever. Vatanını kim sevmez ki? Bayrağına herkes âşıktır.    Fakat ne kadar?    Uğruna ölecek kadar var mı o muhabbetten?    Rabbinin kelimesini yüceltmek için canı fedâ etmek, şehidlik.    Dînini yaşamak için vatanından da bir müddet uzak kalabilmek ise hicret. Necip Fazıl’ın mısralarıyla:   Merkezi dışardan sarmaktır murad,  Merkezin çevreden fethidir istek.   Din, vatan ve […]

Okumaya Devam Edin...;

İNSAN NE İÇİN ÖLÜR?

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com   Geçtiğimiz ay Konya’da bir doktorumuza yapılan silâhlı saldırı, ülkemizde günlerce konuşuldu. Bir müddettir yükselen, «doktora şiddet» hâdiselerinin zirvesi olan bu acı cinayet, bazı doktorların hasta bakmaması gibi protestolara sebebiyet verdi.1    Hâlbuki bundan önceki ve sonraki günlerde, haftalarda, aylarda ve yıllarda, şehid haberleri hep gelmeye devam etmekte. Hudutlarımızda, operasyon mıntıkalarında veya bambaşka bir yerde, muvazzaf veya vatanî vazifelerini […]

Okumaya Devam Edin...;

Mukaddeslerin Bedeli: CAN VERMEK

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com   Mukaddesler, bir milletin aidiyet şuurudur. Bir millet; mukaddesleri ile var olur, hayâtiyetini devam ettirir. Bu değerinin hakkını veremeyen topluluklar, tarihin akışında bir millet olarak var olamazlar ve istikbâle ulaşamazlar. Nitekim Hazar Denizi’nin kuzeyinden Avrupa’ya akan Türkler ve diğer kavimler, zamanla aidiyet değerlerini kaybederek tarihten silinmişlerdir. Güneyden batıya gidenler ise, kültürlerini zenginleştirerek tarihteki muhteşem parıltılarıyla istikbal va‘deden […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 4 5 6 871