DEYİNCE KİTAP

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com   «Ey îmân edenler!» deyince kitap, Dikkat kesilerek orda durunuz!.. Mü’minler bilin ki bizedir hitap, O söze gönülden kulak veriniz!.. Diyor ki; Allah’tan hakkıyla korkun! Müslüman olmadan ölmeyin sakın! Ne hazırladınız yarına, bakın; Cehennem olacak yoksa yeriniz… Allâh’a, Rasûl’e itaat edin! Hayat veren söze icâbet edin! Rahmet Nebîsi’ne salevat edin! Umulur ki cennet olur kârınız… Sabırla, […]

Continue reading »

YÜZÜMÜ KIBLEDEN ÇEVİRME BENİM!..

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Rahmân olan, Rahîm olan Allâh’ım! Yüzümü kıbleden çevirme benim. Sen bilirsin, çoktur suçum, günahım; Yüzümü kıbleden çevirme benim. Sen benim Rabbim’sin, ben Sen’in kulun, Şüphesiz en güzel yol Sen’in yolun! Esiri eyleme paranın pulun, Yüzümü kıbleden çevirme benim. Batmayan güneşin doğduğu belde, Nûrun karanlığı koğduğu belde, Rahmetin durmadan yağdığı belde; Yüzümü kıbleden çevirme benim. Yakın gösterirken şeytan, […]

Continue reading »

BIRAKTIN!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   -11 Eylül 2020 Cuma gecesi vefat eden anneme…- Hayat, kısa bir sefer; ölüm, alın yazısı, Sevene hançer olur ayrılığın sızısı… Giderken yüreğime bir avuç köz bıraktın! Eylül gecelerinde karanlık koyulaşır, Saniyeler bağrında, bilmem kaç asrı taşır… Bahar, yaz senle göçtü, bitmeyen güz bıraktın! Gördüğüm rüyaları hikmetle kim karacak, Gönül yaralarımı sevgiyle kim saracak?.. Sekiz yıldır yetimdim, […]

Continue reading »

Henüz Tanımadan da GÖRENLERİN DİLİYLE O -sallâllâhu aleyhi ve sellem-…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Rasûl’e hicreti emretti Varlığın Rabbi, Medîne semtine râm oldu Mekke’nin kalbi. … Kadid’de uğradılar yol tarafta bir çadıra, Bu, Ümmü Mâbed’e âitti, handı yolculara. Yemek verir ve su ikrâm ederdi her gelene, Fakat bugünkü misâfir süt isteyince, o ne; –Anam, babam Sana kurban, deyip de açtı keder: –Şu boş koyundan eğer, süt çıkarsa, Sen sağıver! Hudâ […]

Continue reading »

SALEVAT OLMASA!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) O Can Muhammed’e eylerse dil salât ü selâm, Nasîb olur iki dünyâda türlü türlü merâm… Okunmasaydı o fermân-ı Hak olan salevat, Bu halka belki konuşmak dahî olurdu harâm… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

Continue reading »

O NÛR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Ezelde varlığa nûr olmak üzre doğdu O Nûr!.. Sonunda hâtemiyet sırrı içre doğdu O Nûr!.. «Kün!» emri çizdi O Nûr’un geniş ufuklarını… Bütün bu varlığa rûh oldu, dehre doğdu O Nûr!.. Perîşan Âdem’e bir O’ndadır ümîd ışığı, Şefâat ırmağıdır, pâre pâre doğdu O Nûr!.. Temiz, nikâhlı, haram bilmez ak nesillerde… Nezih alınlara şan, zerre zerre doğdu […]

Continue reading »

ÂLEMLERİN, KULU «GÜL»DÜR!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Girdim gönül bahçesine; «Elif»i gül, «dal»ı güldür!.. Nur bürünmüş gecesine; Siyahı gül, alı güldür!.. Bir hikmetle, söz örülür; Yedi nefse, gül verilir!.. Her âyetten, gül derilir; Peteği gül, balı güldür!.. Aşk derdiyle, gül sezilir; Her tesbihte gül çözülür!.. «Gül» okunur, «gül» yazılır; Sohbeti gül, dili güldür!.. Gül bürünür, güler zaman; Güle döner kevn ü mekân!.. Seyre […]

Continue reading »

HACI BAYRÂM-I VELÎ CAMİİ

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Ankara’nın bağrında yükselen âbidesin, Gönülleri şâd eder, günde beş vakit sesin. Vefâyı taç eyleyen mü’minlerin var senin, Zemherî ayazında, yüreğinde hâr senin. Karanlık gecelerde süzülen ışıksın sen!.. Ey Ankara’nın kalbi, Mevlâ’ya âşıksın sen!.. Senin yüzün gülerse, hilâlin yüzü güler, Müezzinlerin pîri, Bilâl’in yüzü güler. Ey bahtımın yıldızı, kim demiş ki nâçârsın? Sadece mü’minlere, sırlarını açarsın. […]

Continue reading »

HÂFIZ OĞLUM!..

Ruveyda ŞEN   -Hâfızlık nasîbine nâil olan oğlum Ahmet Hamza ŞEN’in şahsında, bütün hâfız evlâtlarımıza- Nice emekler verdin, nasip oldu sonunda, Erdin bu mûcizeye, sabırla hâfız oğlum!.. Kur’ân oldu âdeta etin de hem kanın da, Hâfızlığa eriştin ecirle hâfız oğlum!.. Akranların oyunda, top peşinde koşarken, Hep rahlenin başına koştun ve oturdun sen, Fedâkârlık gösterdin, mâşâallah erkenden; Geldi Hakk’ın yardımı bu […]

Continue reading »

TELİME GURBET DOKUNDU!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Gönül telime gurbet dokundu, Dalından düşmüş yaprak gibiyim… Kader mey diye hicrânı sundu, Hasret yorgunu, gam sahibiyim… Gölgemi bile taşa tutarlar, Hor bakışlarda paramparçayım… Başımdan ağsın yağmurlar, karlar, Hüznün, sükûtun deminde çayım… Şimdi türküler söylesin beni, Alıp götürsün sılaya doğru… Bozkırda bülbül eylesin beni, Gülce kanasın garibin bağrı… Yabanın yazı, baharı yalan, Kim anlar damar damar […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 372