DÜNYA

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Yalancısın sen ey dünya! Yalan, iyi günün yalan. Mâhiyetin sanki rüya, Yalan sonun, önün yalan. Hak katında yok kıymetin, Sihrin ve efsûnun çetin, Hata başı muhabbetin; Yalan şöhret, ünün yalan. Aldatırsın sevenini, Yıpratıp da bedenini, Giydirirsin kefenini; Yalan olur, dünün yalan. Hayat oyun dünya sahne, Eskilerden kalma köhne, Oyunda ki köle, şah ne; Yalan üstün, düşkün […]

DOST OLALIM!

Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com Eğlenme boşa gönül, Gel dosta dost olalım! Dönmeden taşa gönül, Gel dosta dost olalım! Dünyanın derdi çoktur, Kimi aç kimi toktur, Kimseden fayda yoktur; Gel dosta dost olalım! Misafir geldik hana, Pâye yük olur, câna, Gidelim yana yana; Gel dosta dost olalım! Akıl olsun ko ırak, Ulu dîvâna varak, Hakkımız haktan sorak; Gel dosta dost olalım! […]

MÂZÎYE HASRET

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com   Hakk’a eğilirdi boyun, Bu ülkede bir zamanlar… Kurt ile gezerdi koyun, Bu ülkede bir zamanlar… Sütlere su katılmazdı, Namus, vicdan satılmazdı, Aç varken tok yatılmazdı; Bu ülkede bir zamanlar… Râzı olurdu Yaradan, Gemi yürürdü karadan, Benlik kalkmıştı aradan; Bu ülkede bir zamanlar… Dört mevsim her yer bahardı, Demet demet nur yağardı, Hukukun kuvveti vardı; Bu ülkede […]

NE YAZAR!?.

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   Gönlünde îmânın katresi yoksa, Her mevsim yeniden açsan ne yazar!?. Bir nefes, ansızın ölümü yaksa, Sonsuzluk suyundan içsen ne yazar!?. Dalgalar kabarır düş denizinde, Savrulur hayaller Mart ayazında, Yıldızlar yatağı o gökyüzünde; Güneş olsan, ışık saçsan ne yazar!?. Feryatlar dökülür dudaklarından, Sükûtun renginde konaklarından, Ağlayan bu şehrin sokaklarından; Bir başka diyara kaçsan ne yazar!?. Kilimleri kıskandırsa […]

HAK RENGİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Uyan yolcu, ruhsuz beden dayanmaz, Nefsi tuş olmayan bir can, kazanmaz! Şu imtihan yurdu, fânî çarşıda, Hayrı dileyenler şerre dadanmaz! Dillerin altında hangi bakla var? Yâri anmadıkça, gözler uyanmaz! Kalplerin içinde güller solarsa, Dikenler kalır ki, bülbüller konmaz! Îman ateşiyle, secde hâlinde, Bağrı yanmayanın alnı nurlanmaz! Alnı nurlu Anadolu dervişi, Allah’tan başka bir tanrıyı anmaz! Dünya […]

ENKAZ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Dağlarda değil, ey baba, evlerde erozyon, Bâzen çocuğun rûhuna hortum, televizyon! Kör felsefenin zelzelesinden nice hâne, Dün sırça sarayken, bugün enkaz! Ne hazin son! mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

HATÎCE VÂLİDEMİZ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Rasûl-i Ekrem’i bi’setten evvel anladı O, Basîret üstü firâset, Hatîce Vâlidemiz… Emin Muhammed’e teklîfi aşkla yolladı O… Nezâket üstü zarâfet Hatîce Vâlidemiz… O Nûr’a olmak için en yakın ve en mahrem, Azık taşırdı Hirâ sırtlarında Gül Annem, İnandı Ahmed’e en başta, oldu ilk şebnem, Meveddet üstü muhabbet Hatîce Vâlidemiz… Küfür, muhâsara etmişti, el koyup çöreğe… Çocukların […]

UTANMAZ!

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com   Sayısız masuma yalan, iftira, Uzamış diliyle, atar utanmaz. Dünyada yükselir her gün fatura, Ahrette çukura, batar utanmaz. Aklından ziyade kaba kuvveti, Menfaat uğruna çiğner milleti, Ya kullanır kalkan eder devleti; Yahut fütursuzca, çatar utanmaz. Hep hazır kavgaya belde silâhı, Çıldırmış insanlar, bilmez ıslahı, Zindana döndürür, mutlu sabahı; Nice canı kabre, katar utanmaz. Kārun’la yarışır, […]

KIZIM

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com   Her şey Hak içinde, hep Hakk’a yönel! Hak sevgiye paha biçilmez kızım! Alçaltma kendini, daima yüksel! Hakk’a boyun eğen küçülmez kızım! İnancı kaybetmek ne kadar acı, Yol ver şu nefsine, olma aracı, Kurursa gönlünde hikmet ağacı; Dalında bir çiçek açılmaz kızım! Bir gün toprak olur bu nâzik beden, Bir daha dönemez bırakıp giden, Sorarlar sana da […]

NÂRA MI NÛRA MI?

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Hep muhasebe et kısa ömrünü! Nâra mı nûra mı taşır amelin? Baş tâcı kıldın mı O’nun emrini? Nâra mı nûra mı taşır amelin? Sâlih amelim çok diye övünme! Mîzan kurulmadan önce sevinme! Dünyada nefsini sakın savunma! Nâra mı nûra mı taşır amelin? Havf ve recâ ile yaşa hayatı! Her nefes verişte hisset memâtı! Yâdından […]

1 2 3 4 5 345