NASUH TÖVBE

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com   Ben tek Hakk’a eğilirim, Başka şeye tapmam asla! Kur’ân-Sünnet’i bilirim, Başka yola sapmam asla! Allâh’ım Sen affet bizi! Nasuh eyle tövbemizi! Kalmasın günahın izi, Bugün olsa yapmam asla! Helâlinden alın terin, Cemaatte olsun yerin, Evliyânın, Peygamber’in; Eteğinden kopmam asla! Bir gedâyım, pür hatayım, Korku-ümit benim rayım, Mazlumların yanındayım; Zâlim eli öpmem asla! Bu tapu, kimin […]

DİLİM DİLİM

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Her duyan kendince anlıyor sözü, Yanlış yere gider ses dilim dilim… Seyrinden ayrıldı dâvânın özü, Ne olur konuşma, sus dilim dilim… Nâdânın bir sözü eri incitir, Mağrur basma adım yeri incitir, Varıp değer zülf-i yâri incitir; Nâfile söyleme kes dilim dilim… Sohbette biline sözün darası, Her yüreğin vardır, ayrı yarası, Sükût eyle, gelmedikçe sırası; Bağrına taşları […]

MERHAMET DOKUNUŞLARI

İbrahim ŞAŞMA ibrahimsasma@hotmail.com   O merhamet; Âdem’i, Âdem’den saydırandır; Ham gönlün sevda ile aşk ile pişmesidir. Bir sevda öpücüğü, an öylesi bir andır; Kurumuş topraklara, katrenin düşmesidir. O merhamet; mayadır, insanın hamurunda. Tuttuğu yerde artık, ne kin vardır ne maraz. Kalır mıydı bu cihan, zulmetin çamurunda; İnsan sevdadan aşktan, pay alsaydı biraz. Merhamet bir gül dalı, baharda düşen cemre; Merhamet […]

AZ BEKLE HELE!

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com   Kara yerin kadri, kar yağmayınca, Önceden bilinmez, az bekle hele! Dertsiz başın hâli, taş değmeyince; Önceden bilinmez, az bekle hele! Balık suda yüzüyorken balıktır, Sudan çıkmak istiyorsa alıktır, Bazen şer hayırdan kalabalıktır; Önceden bilinmez, az bekle hele! Boş gelse de bazı ağzına kaşık; Durma çalış. «Kader; gayrete aşık» Kimi işler görünse de dolaşık; Önceden bilinmez, az […]

ÇÖLLERİ GÜLİSTANA ÇEVİRENLER SÖYLEDİ

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   -Muhammed Ali EŞMELİ (SEYRÎ)’ye- Görenler yeni günü, tövbelenip dününden, Bâtılı kor ateşte kavuranlar söyledi. İblis atlılarını mağaranın önünden, Güvercin kanadıyla savuranlar söyledi. Hakikatin yanında sahtenin solduğunu, Meryem’e doğum için zamanın dolduğunu, Kelime-i tevhîdin kurtuluş olduğunu; Çölleri gülistana çevirenler söyledi. Onlar ki; İbrahim’ in neslinden mayaları, Sırtında taşıdılar, binitsiz yayaları, Küfrün, göğüslerine koyduğu kayaları; Tekbir nidâlarıyla […]

VEFÂ BAYRAĞI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Çöllerde cefâ ırmağı, rahmet bağıdır, Kur’ân ve ezân, şan ve şifâ kaynağıdır, Seyrî, ebedî olmalı cennet vatanın; Bayrak, iki dünyâda vefâ bayrağıdır! mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

BAŞ TÂCI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Onun da vakti dolar; son bulur cefâ er geç, Başında sabredenin tâcıdır vefâ er geç… Diken diken ok atar bağrı goncanın Seyrî, Çiçek çiçek ulaşır câna merhabâ er-geç… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / fa‘lün

HOYRAT, MÂNİ TARZI KIT‘ALAR MURSÎ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Ey gerçek tahsîl eri! Kalk ve yürü ileri, Doldur şu kürsîleri, Ve sustur sinsileri! Yedirme hiç kurtlara, Muhammed Mursîleri… GÜLÜN ÖMRÜ Gören; «Ne hoş çiçek!» dedi, Kızardı gül yavaş yavaş… «Bekā cihanda yok!» dedi, Sarardı gül yavaş yavaş… «BİR»DE ERİ… Can mülkü «Bir»den gelir… Ecel ki birden gelir… Eriyip Vâhid’e var; Hüsran, kibirden gelir… DİŞ! Öfke […]

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -34- MUHTEŞEM AHLÂK

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ “Sen elbette muhteşem bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem, 4) Üsve bize Muhammedüni’l-Yetîm, Zirvesi beşerin, özü müstakîm. Doğruluğuna, şâhidi, hasmıdır, Sözleri yumuşak, câmiu’l-kelîm. Merhameti azîm, bir O’dur Raûf, Ümmetine kanat, o kadar Rahîm. Câhiliye sabırla olur, bahar, Taş atana duâ, o kadar halîm. Doymadı fukarâyı doyurmadan, Hiç demedi: «Hayır!» O kadar kerîm. Âhirete dönük, […]

BÜYÜKANNEM

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Sevgi bizden, saygı sizden; «Diye!» derdi, büyükannem. Uzaklaşsa biri bizden; «Niye!» derdi, büyükannem. Sevip bizi teker teker, Gönlümüze sevgi eker, İnsanoğlu mutlak çeker; «Soya!» derdi, büyükannem. İnsanlığın has mayası, En güzel süstür, «hayâsı» İnsana bir iç boyası; «Huyu!» derdi, büyükannem. Kim sever ki, can yakanı? Bir can buldu göç kervanı, Yûsuf’un bir imtihanı; «Kuyu!» derdi, büyükannem. […]

1 2 3 4 5 341