BİZİM ŞAHSİYETİMİZ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Azim, sebat ve hasat, benliğinde üçlü maya, Güneş misâli karakter, nümûne oldu aya. Başak başak bu kemâlâta yaydı seccâde, Öğüttü hamlığı en mûtenâ değirmende. mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)

Continue reading »

KIT‘ALAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) KEYF DEĞİL KEHF… Ashâb-ı Kehf’e benzedik âhirzamanda biz; Baskın küfür ve şerre; muhâlif ve çâresiz. Kur’ân ve Sünnet’in, sığınırsak binâsına, Çirkef bulaşmadan bu cihandan göç eyleriz… İÇ ve DIŞ ZAFER Nefis ve düşmanı kahretti muhterem dedemiz, Geniş ufukları fethetti muhteşem dedemiz… Hesâba çekmeli Tâlî, selefle kendimizi… Ne hâlde onlara nisbet, bizim mücâhedemiz? ŞEYTAN PİSLİĞİ Ne yazık […]

Continue reading »

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -37- BENZEYEN KALPLER

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ “Bilmeyenler (câhiliyye müşrikleri) dediler ki: «–Allah bizimle konuşmalı veya bize bir âyet (mûcize) gelmeli değil miydi?» Onlardan öncekiler de (ehl-i kitâbın ve diğer devirlerin inkârcıları da) işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benzedi! Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere âyetleri apaçık gösterdik.” (el-Bakara, 118) Değiştirin kavimleri, Asır, devir, isimleri… Kalır değişmeyen durum, Cihanda […]

Continue reading »

ÖLÜM BİZE BİR NEFES YAKIN!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   «Bahara muştudur daldaki çiçek» Var olsun her dâim içinde umut. «Bir varmış, bir yokmuş» bu ise gerçek, Ne varlığa güven ne yoku unut! Olmazsa, niyetin temelden bozuk, Kalbine şifâdır çektiğin zikir. Açılır rûhunda sonsuz bir ufuk, Zihninden gönlüne aktıkça fikir! Başında mı yolun, sonunda mıyız? Almıyorsa aklın, kalbine danış. Her zaman doğrunun yanında mıyız? Kim bilir […]

Continue reading »

GELDİ GİDİYOR…

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Hasretle saydığım aylar ve yıllar, Gencecik ömrümü aldı gidiyor. Hazana uğradım yaşarken bahar, Huzurlu mevsimler, doldu gidiyor. Süsüyle, zevkiyle dünyaymış adı, Karşımda oynuyor ihtiyar cadı, Meğer aldatmakmış beni murâdı; Bir ara yüzüme, güldü gidiyor. Kiminin eğlence, oyun yoldaşı, Kiminin hüzünle akar gözyaşı, Nice çamlar devrilir her yılbaşı; Tuzaklar toplumu böldü gidiyor. Cezbeden işlerde buldum sevdayı, […]

Continue reading »

KAVUŞTUR ALLÂH’IM!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Sevgisi başkadır, hüznü bir başka, Kavuştur Allâh’ım sılama beni! Gurbetçinin gönlü açıktır aşka, Kavuştur Allâh’ım sılama beni! Değeri bilinir ülkemde gülün, Paha biçilemez Rize’de balın, Engin dağlarında ağaçlar gelin; Kavuştur Allâh’ım sılama beni! İsotun acısı devede kulak, Gurbet sancısına ne etsin ulak, Âşıkların yüzü daima sulak, Kavuştur Allâh’ım sılama beni! İşte kalbim kırılmış bir […]

Continue reading »

GELİN ÇEYİZİNDE MAYA!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   -Devlet Baba; «Satın!» dedi, sattılar, Apartman konduya göçü attılar.- Keçileri kaçırmadan uylaştık, Büyük başlar kasap musmula çıktı. Bir gecede şehirleri paylaştık, İstanbul, Ankara yoksula çıktı. Davarsız ormanı sardı alevler, Çocuk seslerini yitirdi evler, Şimdi top oynuyor cüceler, devler; Yetim, öksüz kalmak okula çıktı. Fareler buyursun, ağlar örülsün, Vîrane tahtına baykuş kurulsun, Hâtıralar bir sandığa dürülsün; Köyün […]

Continue reading »

«RAHÎM» SEN’SİN, SANA GELMEK NE GÜZEL!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Nefes verdin, câna saldın yolumu, «Kerîm» Sen’sin, Sana gelmek ne güzel!.. Hilkat verdin, hoş eyledin ölümü, «Azîm» Sen’sin, Sana gelmek ne güzel!.. Gören Sen’sin, «gönül» denen dergâhı; Can sırrına, canda buldum îzâhı!.. «Mukaddim»sin bana göster felâhı; «Hakem» Sen’sin, Sana gelmek ne güzel!.. Çile çektim, vahyin ile aklandım; Yedi nefsin kaynağında paklandım!.. Dört kapıda, «tevhîd» dedim yüklendim; […]

Continue reading »

ÖRÜMCEK AĞINDAN İLMEK OLUR MU?

Âşık NÛRÂNÎ (Nuri KAHRAMAN) nurikahramann@hotmail.com   Bu ne nasipsizlik; hele bir düşün?!. Beden için, ruhsuz kalmak olur mu?.. Hayatını, engin engin yaşarken; Gemiyi rotasız salmak olur mu?.. Her olan şeylerin hepsine bir bak; Hiç, «kendi kendine» olmak olur mu?.. İlkbaharlar yeşil, güzler hep sarı; Çiçeksiz, meyvesiz, solmak olur mu?.. İnançlı, ahlâklı yaşamak varken; Kendini anlamsız kılmak olur mu?.. Çağdaşlık, özgürlük, […]

Continue reading »

ŞAHSİYETİMİZE MERSİYE

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   İlimde, irfanda zirvede iken, Bir bir yok oluyor şahsiyetimiz. «Ancak yakaladık bu çağı!» derken, Bir bir yok oluyor şahsiyetimiz. İnsan onuruna sürülmüş leke, Sürüyü çekiyor inatçı teke(!) Hakikat burcunda kaldık tek teke; Bir bir yok oluyor şahsiyetimiz. Ömür kandilinin yağı eriyor, Haram, günah ile helâl çürüyor, Zâlim, mazlumları yere seriyor; Bir bir yok oluyor şahsiyetimiz. […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 354