SAHÛR OLUR…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Gözünde cilve muhteşem, güneş hilâle nûr olur, O’nunla yerde her gecem, oruç için sahûr olur… Yakınlaşınca dağlıyor, uzak düşenler ağlıyor, Gözüm O’nunla çağlıyor, yanan yürek cesûr olur… vezni: mefâilün / mefâilün / mefâilün / mefâilün

HAKK’IN MEKTUBU

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) En büyük mûcize, en zirve bu Kur’ân-ı Kerim, Hakk’ın insanlığa son mektubu Kur’ân-ı Kerim. Ne şiirdir, ne nesirdir, ne sihirdir bu kelâm, Beşerî sözle kıyaslanmaz ilâhî ilhâm. Edebî zirveyi tutmuş nice demdir çağırır, «Var mı bir benzeri!?.» çıkmaz buna cür’et kaç asır! Altı yüz on senesinden sayalım tâ bugüne, Çıkabilmiş biri yok, meydan okur ins ü […]

MUKADDESTİR ANNELİK!

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com   Anne, sevginin sırrı; anne, sağlam bir sırdaş, Anne; ilk duâcımız, koruyucu bir kanat. Anne, samimî bir dost; anne, candan arkadaş, Gönlümüze renk vermez; anne, sensiz bir hayat! Diken batsa gönlüne, yüzünde güller açar, İçten içe kanar da belli etmez derdini. Bazen sıcak bir kucak, bazen serin bir rüzgâr; Anne, sevgi demektir; anne, gönül zengini! Sevgi her […]

ZAFER BERATI

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com   Yakışmaz inanan insana zillet, Şahbaz gibi kollarını aç artık! Şu korkak hâline ederim hayret, Davran da bir harekete geç artık! Nereye baksam kan, gözyaşı, zulüm, Mü’mine kader mi her yerde ölüm! Hakkı haykırmazsa gayrı bu dilim, Yaşadığım her gün bana güç artık! En kötü korkaklık, cepheden kaçmak, Vatana ihânet, dâvâdan geçmek, Şereftir, şehâdet şerbeti […]

NEMRUT ATEŞİ

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Düşman kurşunu yıkamaz beni, Dost bildiğimden gelen taş kadar! Nemrut ateşi yakamaz beni, Haset yakıtlı bir ateş kadar! Törpüleyemez ömrümü hazan, Yedi düvel hep kaldırsa kazan, Üzmüyor beni hiçbir gam inan; Beyhûde çıkan iç savaş kadar! Zulümde sınır tanımıyor Çin, Çarpmaya hazır sanırsın ki cin, Sükûtî! Doğu Türkistan için; Buğzun da mı yok çatık […]

TORUNUMA ÖĞÜTLER -II-

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Hiç şüphesiz sonunda yazılan gelir başa, Sakın haramı katma, yediğin helâl aşa! Yalan söylemiyorsan kapılma hiç telâşa, Asla ihânet etme eşe, dosta, yoldaşa! Vurmak istemiyorsan başını taştan taşa; Sakın kul hakkı yeme, aç yat, açıkta yaşa!.. Dinle ârif sözünü, yele verme özünü, Zâlime karşı dik dur, esirgeme sözünü! Hırs ile kin; torunum, bürümesin gözünü, […]

KIZILELMA, KADERİN RÜZGÂRIDIR!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Horasanlı alpleri, erenleri bildin mi? Mehmed’im! Kızılelma bir sevdanın hârıdır!.. Sonsuzluk aşkıyla at sürenleri bildin mi? Ah, bir güzel ki serden geçenlerin yâridir!.. Nizâm-ı âlem için okum, yayım Oğuz’dan, Destanlarımı aldım Alparslan’dan, Yavuz’dan, Ölümsüzlük içmişiz Kevser adlı havuzdan; Ey yiğit! Kızılelma tarihin envârıdır!.. Nefsin sarp dağlarını aşmadan varamazsın, Yanmadan yandıramaz, taşmadan varamazsın, Bir hayalin peşine düşmeden […]

GEL HALVET ET, YAKLAŞ O’NA!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Dedim: «Hak’tır» tek İlâh’ım; Gel gayret et, yaklaş O’na!.. «O’nu» söyler her îzâhım; Gel haşyet et, yaklaş O’na!.. Boyan bir aşk edebini; Gör, hilkatin sebebini!.. Duy, bu «tevhid» talebini; Gel hicret et, yaklaş O’na!.. Gönül yol al, şirkten sakın; Can seyrinde, Hakk’a sığın!.. O’dur, sana senden yakın; Gel rahmet et, yaklaş O’na!.. Sök, at «ben»lik gururunu; […]

İSTANBUL (DENİZ GÖZLÜ YÂR)

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Sultan Fatih’le İstanbul, Ecdâdımın yadigârı. Suyu zemzem içre şifâ, İsa nefesli rüzgârı. Surlara tırmanan cânın, Bu uğurda akan kanın, Fetholunca Mehmed Hân’ın; Dağılır gamı, efkârı. Nasip olsa bu gün, yarın, Tuğra mühürlü diyârın, İki deniz gözlü yârin, Olabilsem hizmetkârı. Eyyûb el-Ensârî nimet, Şehri kuşatan merhamet. Ayasofya, Sultanahmet; Yâd ededursun hünkârı. Minâre yoldur visâle, Eldir uzanan hilâle, […]

NİC’OLDU?

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Gel gönül şu ıssız köye varalım, Bakalım sevgili canlar nic’oldu? Yerlerini bilen var mı soralım, İhtiyarlar, o civanlar nic’oldu? Bin cefâ çekenler, sefâ sürenler, Kendisini Kaf Dağı’nda görenler, Doğudan batıya emir verenler; Nam sahibi o sultanlar nic’oldu? Güçlü bileğini büken olmazdı, Sözlerine karşı çıkan olmazdı, Güreş meydanında yıkan olmazdı; Babayiğit pehlivanlar nic’oldu? Birbirine bakan sıralı dağlar, […]

1 2 3 4 5 336