Tesbihçi Hüseyin Amcamızın Vefatına TARİH: CENNETTE SÜRÛR

ŞAİR : SEYRÎ (Muhammed Ali EŞMELİ) Sel misal yağdı semâdan yere nûr üstüne nûr, Hüseyin Amcamız; «Allah!» dedi, billûr billûr… «İrci‘î!» emrine mestân olarak can verdi, Dedi: Dünyâda değil, kullara cennette sürûr! Yere âmâ, göğe seyrandı o, her dem derdi: Hakk’a tâ şahdamarından da yakınlıkta zuhûr! Onda zâhirdi tasavvuf, yaşanan hâli ile, Onda ihlâs ile takvâ, bir asırlık düstur! Ne […]

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -31-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) ONA SELÂM OLSUN! وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا “Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona (Yahyâ’ya) selâm olsun!” (Meryem, 15) Dedi Yahyâ Nebî’ye Rabb-i Mecîd: «Ve selâmün aleyhi yevme vülid…» «Ona olsun selâm doğduğu gün…» Ümmet almaz mı hiç bu sırdan ümid? Seyyidü’l-Mürselîn Efendimiz’e; Niye tebrîk […]

CENNET REHBERİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Merhabâ ey nur saçıp nûr eyleyen, Merhabâ ey gönlü mâmûr eyleyen! Merhabâ ey ins ü cin peygamberi, Merhabâ ey câna cennet rehberi! vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

MERHUM BAHÂEDDİN KARAKOÇ’UN VEFATINA TARİH:

Geçtiğimiz günlerde rahmet-i Rahmân’a tevdî ettiğimiz Türk edebiyatının kıymetli şairlerinden Bahâeddin KARAKOÇ’a Cenâb-ı Hak’tan rahmet diler, kederli ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemîl niyaz ederiz. (YÜZAKI DERGİSİ) MERHUM BAHÂEDDİN KARAKOÇ’UN VEFATINA TARİH: Mîras bıraktı bize tertemiz Türkçesini… «Kabul buyura Mahbûb, Beyaz Dilekçesini…» (Tâlî) قبول بويوره محبوب بياض ديلكچه سينى1440 =

HER GECE

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Gönlüm; kuşa döndü, sînemde durmaz, Kırar kafesini gezer her gece. Yarası derindir, fakat aldırmaz, Sevda âleminde tozar her gece. Mâverâya yelken açan bir gemi, Yüklenir tonlarca derdi, elemi, Menzile varmadan bitmez özlemi; Umut denizinde yüzer her gece. Muhabbet uğrunda çeker zahmeti, Her gece yeniden başlar hicreti, Kerem’de bulunmaz onun gayreti; Vuslatın resmini çizer her gece. Dağları parçalar […]

KIT‘ALAR

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Çekinme Hak Ediyor Her ipte oynar alçak, her tarakta bezi var. İftirada, yalanda, yüksek lisans tezi var… Çekinme, hangisine tükürürsen tükür sen, Tek dünyası olsa da, iki tane yüzü var… Olmaz! Mukallitte şahsiyet, idrak ve akıl olmaz… Asâlet ruhta gerek, cerrahi nakil olmaz… Yivi, seti kalmamış boru gibi adamdan; Bu şerefli ve necip millete vekil olmaz!.. Söyleyin […]

YÂ HABÎBALLAH!

Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com Gökte en gözde habib; Sen’sin yâ Habîballah! Yerde her derde tabib; Sen’sin yâ Habîballah! Dön ümmetinden yana, O saâdet çağına, Âlem-i cihan Sana; Kansın yâ Habîballah! Düştük açtığın yola, Bu yolda çektik çile, Bahçelerimiz güle; Dönsün yâ Habîballah! Bizi Hakk’a bağlayan, Ümmet için ağlayan, Sular gibi çağlayan; Sen’sin yâ Habîballah! Ömre anlam verdiren, Nefsi yere serdiren, Menziline […]

TAKDİR

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Nefsini bilenler, bilir Rabbini, Mârifet arttıkça yok olur kibir, Sonsuz azamette bulur Rabbini, En büyük bilmeyen, getirip tekbir, Etmedi Allâh’ın kadrini takdir… Zât ve sıfatında Allah bir tektir, Hiçbir şey ne benzer ne O’na denktir, Sahih îtikatta tevhid mihenktir, Allâh’ı bilmeyen ortaksız ve bir, Etmedi kadrini hakkıyla takdir… İlâh zannedilen âciz çömezler, Bir sivrisineği var edemezler, […]

GÜL YÜREKLİM

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Yıldızların izinde ararım izlerimi, En parlak semâlardan çakarsın Gül Yüreklim… Cemâlini düşünmek titretir dizlerimi, Aşkın ümit yüzüyle bakarsın Gül Yüreklim. İmbiklerden süzülmüş pırıl pırıl özün var, Muhâcir yüreğimi cezbeyleyen gözün var, Bezm-i elest hükmüyle tapulanmış sözün var; Gönlümüzü kevserle yakarsın Gül Yüreklim. Bağlanınca yoluna, mesafeler silindi, Burak ile gezdiğin Arş-ı âlem ilindi, «İkra’»nın ışığında bilinmezler bilindi; […]

Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -26-

Harun ÖĞMÜŞ BUGÜN OL! Tû âmedeî be-pâdşâhî kerden! Bâ hîşten ây z’in tebâhî kerden! Çîzî nebudî dey û nebâşî ferdâ; Peydâs ki imrûz çi hâhî kerden! Sen âleme şâh olmak için geldin, şâh! Varlık hedefinden saparak olma tebâh! Gönlündeki her neyse bugün ol, zîrâ; Dün bir hiç idin, hiç olacaksın yarın âh! (Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 515)

1 2 3 4 5 307