BAHÇIVAN

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Yerlerin ve göklerin, Hâkim-i Mutlak’ına, İlticâ et dertlerin, Hekîm-i Mutlak’ına. Tefekkürle nazar kıl, kalksın aradan perde, Varabilsin gözlerin, güzelliğin farkına. İçten bir yakarışla, yönel yüce Mevlâ’ya, Yaklaşsın hayallerin, saniyelik yakına. Rasûl-i Ekrem ile, çekilen çilelerin, Mânâsı kandil olsun, İslâm’ın âfâkına. Ezandaki hikmetin, sırrını sor söylesin, Kıbleye doğru dönen, pusulanın çarkına. Sabr-ı Eyyûb diyerek, sahâbe hayatını, […]

Continue reading »

NASİHAT

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com   Kafa yorup durma, olur olmaza, Dert etmekle dertler bitmiyor evlât! Lâf anlatmak zordur, lâftan almaza, Câhil, hakkāniyet gütmüyor evlât! Ölçülü adım at, kararın olsun! İş bitir, herkese yararın olsun! Hayatta, doğruluk şiârın olsun! Eğri baca, doğru tütmüyor evlât! Güzel iş yap, güzel olsun niyetin, Önce, sana zarar verir nefretin, Gönülden dostluğun, samimiyetin; Yerini hiçbir şey tutmuyor […]

Continue reading »

HER BAŞLAYAN BİR GÜN BİTER

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Anlatmaya gücüm yetmez, Ne dertler geldi başıma… Söylerim, sözüm kâr etmez, Yârânıma, yoldaşıma… Beni şâdan bilir âlem, Yüreğimde keder, elem, Derdimi yazamaz kalem; Gücüm yeter gözyaşıma… Sorulmuyor helâl, haram, Kalmamış saygı, ihtiram, Sarılmıyor gizli yaram; Ağu doluyor aşıma… Aramıza dünya girdi, Muhabbetler sona erdi, Tebessümü ziyan gördü; Selâm verdim gardaşıma… Kul Hakkı; söyleme, yeter! Her başlayan […]

Continue reading »

ÖMER HAYYAM RUBÂÎLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -33- İYİDİR ZÜHD Ü RİYÂ SATMAKTAN

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Mey horden u gird-i nîküvan gerdîden! Bih z’an ki be-zerk zâhidî verzîden. Ger âşık-ı mest dûzahî hâhed bûd, Pes rûy-i behişt kes nehâhed dîden. Meyden ve güzellerden uzak durma bir an! Billâh iyidir zühd ü riyâ satmaktan. Sermest âşık girerse şâyet tamuya, Tüm insanlar yüz çevirir «uçmak»tan. (Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 527)

Continue reading »

BİR SEVDAYA TALİBİM BEN!

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com   Aşk odunda yana yana, Bir sevdaya talibim ben! Ömrü adadım uğruna, Bir sevdaya talibim ben! Gönüllerde her dem açan, Kaf Dağı’na doğru uçan, Özge pınarlardan içen; Bir sevdaya talibim ben! Hikmetiyle düşündüren, Ateşi güle döndüren, Karıncayla nâr söndüren; Bir sevdanın peşindeyim! Ayın çehresince parlak, Kevser ırmağınca berrak, Tariflere sığmaz mutlak; Bir sevdaya talibim ben! Cânânın […]

Continue reading »

TEVHÎDE GEL!

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com   Besmelemiz anahtar, Son kapı yüce Allah! İnancıma şâhit var, Lâ ilâhe illâllah… Hem ezeldir, hem ebet, Hem icâbet, hem davet, Hak’tan gayrısına ret, Lâ ilâhe illâllah… Bir hızlı, bir âheste, Modası geçmez beste, He dâim, her nefeste; Lâ ilâhe illâllah… Yüceltir her alanı, Alçaltır her talanı, Îmânımın ilânı; Lâ ilâhe illâllah… Pulu, altın ediyor, Kusurları […]

Continue reading »

«TEVHÎDE GEL!» DEDİLER

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Cümle dostlar, enbiyâ ve erenler; «Tevhîde gel! Tevhîde gel!» dediler. Sır ve hikmet deryâsına girenler, «Tevhîde gel! Tevhîde gel!» dediler. Candan deyip; «Lâ ilâhe illâllah!» Tasdik eyle, asla başka yok ilâh, Bil ki O’dur âlemlerde Şehinşah; Olmaz O’na misil, bedel dediler. «Tevhîde gel! Tevhîde gel!» dediler. Allah birdir; yok ortağı, şeriki, Küfre girer kim ki derse; […]

Continue reading »

DÖRTLÜKLER

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com   DELİNİZİ BAĞLAYIN! Çekin be yakamızdan mülevves elinizi! Millet bir gün koparır uzayan dilinizi! Ne idüğü belirsiz, ey küfür yobazları! Bağlayın şu seksenlik, kitapsız delinizi… HEDEF KİM? Vurulur kundakta mâsum bebekler… Evde anne, dağda mezarlar üşür! Hedef, namludaki kurşunu bekler, Canlı cenâzeler günah bölüşür… MECBUR MUSUN? Sırât-ı müstakîmden sapmaya mecbur musun?.. İllâ çalıp çırpmaya, kapmaya mecbur musun?.. […]

Continue reading »

KAYBOLANLAR!..

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   Aldanma, ufukta yiten yollara! Kumdan deryâlar, kaç kervanı yutar. Güvenme, yarına koşan yıllara! Bir an, kaç asırlık zamanı yutar. Bazen yağmur yağar, toprak yeşermez, Gönlün gördüğünü gözlerin görmez, Hakk’ın fermânına akıl sır ermez; Tek damla, koskoca ummânı yutar. Kurtulmak zor mudur hırs kemendinden? Koşma artık, hayallerin ardından, Sürgün etme sabrı, gönül yurdundan; Devleşen dertlerin, dermanı yutar. […]

Continue reading »

UNUTMA; RÛHUN, EBEDİYYET DEĞERİNDE!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Hak goncasının sevgili genci, Şânın, yalınız Hakk’a dilenci! Seçkin ve yiğit cân olarak sen, Bir başkasın insân olarak sen… Ey, arza bahar yüklü tomurcuk, Dallarda çiçekler sana boncuk. Şahsın ile her mevsime şahsın, Kısmet sana gün, sen ki sabahsın. Sensin yedi deryâya şelâle, Yıldız ve hilâldir sana lâle. Dünden bu yarınlar, seni kollar, Bağrında senin, sonsuza […]

Continue reading »
1 2 3 4 354