DUÂ ÇAĞRISI

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com Yanıyor yâ Rabbî! Doğu Türkistan, Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!.. Gücümüz yetmiyor, ümmet perişan, Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!.. Saldırır mü’mine, arsızca hayvan, İnsan görünümlü, şeddeli şeytan, Kahrolsun yâ Rabbî! Ebeden düşman; Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!.. Gökten azap yağdır, hâin küffâra, Yerden tûfan gönder, zâlim diyara, Havâle eyledik, ism-i Kahhâr’a; Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!.. Müslüman milletin, yoktur mecâli, Merhamet […]

KARDEŞİM!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Gel kardeşim birlik olma zamanı, Aldatmasın, aldatanlar kardeşim! Sakla gönlündeki kavî îmânı, Saptırmasın, sapıtanlar kardeşim! Gözünde canlansın Turan hayâli, Yücede tutasın nazlı hilâli, Amel-i sâlihin bellidir hâli; Şer atmasın, din satanlar kardeşim! Kadir bilmez isen, her fırsat kaçar, Kula kul olursan kalırsın nâçar? Rabbim nimetini meccânen saçar; Ayartmasın, nâr yutanlar kardeşim! Güle meftûn isen, ekeni hoş […]

BİLGE LİDER ALİYA

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com Karanlık gecelerde, ay gibi parlayandın, Boşnakların başbuğu Bilge Lider Aliya! Ümmet için ağladın, mazlumlar için yandın, Boşnakların başbuğu Bilge Lider Aliya! Toprağa bastığında, titretirdin cihanı, Yüreğinde yaşardın; âşikârı, nihânı, Her şeyden önde tuttun, ilâhî imtihanı; Boşnakların başbuğu Bilge Lider Aliya! Gözyaşıyla söndürdün, Bosna’nın ateşini, Arsız Sırp gürûhunun bırakmadın peşini, Hakikate döndürdün, bir milletin düşünü; Boşnakların başbuğu […]

PAYİTAHT-1

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Hak yolunda boyun eğ emrine payitahtın. Ömür iste el açıp, ömrüne payitahtın. Senin sende açtığın yaranın yok dermanı, Güneşten daha sıcak gölgesi vahâmetin. Güvercin kisvesine bürünürse kargalar, Kavga, gürültü alır yerini sükûnetin. Yaptığınla sözlerin birbirine uymazsa, Faydası olur sanma verilen nasihatin. İpleri dışa bağlı, garp lekeli başlarla, Bitmemeli sonsuza sürmeli husûmetin. Güvenip tayyârene, gaflete düşme sakın! […]

CAMİ ve CEMAAT

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com Kulun kulluğuna gizli bir şahit, Camiler; mü’mine uhrevî nefes. Mânevî bir ruhla sarar beş vakit, İnanan kalpleri lâhûtî bir ses. Mâbette mü’minin namaz kılışı, Nefs cenderesinden bir kurtuluştur. Daralan ruhların nefes alışı, Dünya kafesinden âzâd oluştur. Fırtınalı rûhun emin limanı, Barışın, huzurun kaynağı mâbet. Cûşa gelir coşar kalpte îmânı, Sevgiler kabarır, taşar muhabbet. Soyulur rütbeler, geçersiz unvan, […]

GÜLZÂRDA KALDI

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com «Halep orda arşın burda» derlerdi, Kan revan içinde, bak orda kaldı. Zalimler zulmünü yine gösterdi, Her yan can pazarı, iş zorda kaldı. Sefâlet diz boyu; ekmek yok, aş yok, Evler harap olmuş, taş üstü taş yok, Akmıyor kurudu, gözlerde yaş yok; Bir imdat bekliyor, baş darda kaldı. Bölük bölük olmuş İslâm âlemi, Vicdanlar körleşmiş duymaz elemi, Bu […]

YA AKTIR, YA KARA!

Prof. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Aldırmıyor aslā ala yâhut da mora, Yalnız iki renk için atar hep nâra. Hiç görmemiş ömründe garîbim ara renk, Her şey onun indinde ya aktır, ya kara!

EFENDİMİZ DEDİ Kİ

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com “Gözümün gördüğünü kalbim yalanlamadı.” Töredeki hikmete gülce işaretmiş bu! Hızır’la kırk bir saat yaşanır yücelerde, Erenler meclisinde sırlı meşveretmiş bu! Sulu sepken duygular ıslatırken özümü, Gül kokulu yârimin elinden rahmetmiş bu! Kevser serinliğinde balla kesip sözümü, Aydınlık yarınlara kutlu bir davetmiş bu! Savrulan insanlığı çağırıp menziline, Mutlu kâinât için her dem kefâretmiş bu! Üç günlük dünya […]

YETİŞ YÂ RAB!

FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Yalan dünya yaktı beni, İmdadıma yetiş yâ Rab! Yılan oldu soktu beni, İmdadıma yetiş yâ Rab! Kaybeyledim ben râhımı, Dağ eyledim günahımı, Sen duyarsın tek âhımı; İmdadıma yetiş yâ Rab! Günlerimin adı gaflet, Kat kat oldu kalpte kasvet, Sen Rahîm’sin eyle rahmet! İmdadıma yetiş yâ Rab! Gençlik geçti isyan ile, Gece-gündüz nisyân ile, Göçür beni îmân […]

GURBET-SILA

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com   Bir masala dönmüş mâzî, Burçlar, kal‘ada kaybolmuş… Talan edilmiş arazi, Harçlar malada kaybolmuş… Emeklerken, süt emerken, Yuvamızdan koptuk erken! Anne-baba hakkı derken, Teyze, halada kaybolmuş… Hicret rûhu kaldı akîm, Nefret dili oldu hâkim, Muhâciri anlayan kim; Evlât, balada kaybolmuş… Tarih yazdık perde perde, Ensar olduk birçok yerde, Gerçek alın teri nerde; İşler, molada kaybolmuş… Türk […]

1 2 3 4 345