İSRAFLAR İFLÂSA ÇIKAR!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Belli ki dünyanın çivisi çıkmış, Sonu bir meçhule akıyor gibi. Bu bozuk düzenden mazlumlar bıkmış, Elini vurduğu yakıyor gibi. Ümitler tükenir azar be azar, Olur-olmaz şeyden can cana kızar, Talih iyileri hep sona yazar; Her öne çıktıkça, çekiyor gibi. Zamâne fendine olmuşuz dûçar, Dostlar birbirinden beyhûde kaçar, Mazluma, mağdura kim kucak açar? Yâr olan yârenden […]

ÇAĞDAŞ DEĞİLİM!..

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Çağdaşlık, sokakta üryan gezmekse, Ben çağdaş değilim emmimin oğlu!.. Bâtılı kayırıp Hakk’ı ezmekse, Ben çağdaş değilim emmimin oğlu!.. Çağdaşlık, mâzîyi silip atmaksa, Anaya, babaya her gün çatmaksa, Vatanı bir pula ele satmaksa; Ben çağdaş değilim emmimin oğlu!.. Çağdaşlık, tarihe yüz çevirmekse, Bir’i yok sayıp da bin evirmekse, Her söz arasında çam devirmekse; Ben çağdaş değilim […]

ESKİDEN MAHALLEMİZ

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Mahalle edebini inancıyla dokurdu, Vahiyle gelenleri kalpleriyle okurdu. Ulemânın sözleri mübârekti öyle ki; Dil ile kirleneni, duâ ile yıkardı. Öksüz, dul ve yetimin yanmayan çerağını, Toplanırdı komşular muhabbetle yakardı. Birbirlerine karşı başlar önde, hürmetkâr, Mahalle çeşmesinden sevgi, saygı akardı. Kadife bohçalarda mahallenin iffeti, Gümüş sandık içinde gülden nâzenin yârdı. Varlıkta hem yoklukta elde beş parmak […]

«ALLAH!» DİYELİM…

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Hey ağalar, ömrün sonu, Gelmeden; «Allah!» diyelim… Can alıcı tatlı canı, Almadan; «Allah!» diyelim… Bir son bekler hepimizi, Vîrân eder yapımızı, Ecel gelip kapımızı; Çalmadan; «Allah!» diyelim… Olmadan amansız firak, Gazele dönmeden yaprak, Gözümüze kara toprak; Dolmadan; «Allah!» diyelim… Acı olmadan balımız, Sarpa düşmeden yolumuz, Bahçede yeşil dalımız; Solmadan; «Allah!» diyelim… Kul Hakkı bu böyle olmaz, […]

BİR SÜRGİT ZAMAN GELSİN!

Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com Süpürdüm benliğimi, ünleyin duyan gelsin! Aşkta mim olmak için «ben»ine kıyan gelsin! Toprakla şekillenen ezelden tanışıklı; Gamı külfet saymayan, mihnetsiz ihvan gelsin! Türedi sevdaların yeri yok bu dergâhta; Yûnus gibi eşiğe, başını koyan gelsin! Kavuşulsun duâyla bengisu membaına; Sırrı sırla açacak, bir sırlı sultan gelsin! Kapansın ayağına cümle kirli bakışlar; Yırtılsın karanlıklar, al bayraklı tan gelsin! Muştulansın […]

Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -29- ÇEKME CİHANIN GAMINI

Harun ÖĞMÜŞ   Ez-âmeden-î bahâr u ez reften-i dey: Evrâk-ı vücûd-ı mâ hemîgerded tay… Mey hor, mehor endûh ki goftest hâkim, Gamhâ-yı cihan çü zehr u tiryâkeş mey! «Kış geçti, bahar oldu» falan derken bak: Savruldu ömür defteri yaprak yaprak… Mey çek de sakın çekme cihânın gamını, Dünyâ gamı bir zehirse mey bir tiryâk! (Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 590)

KÖY

Hayrettin DURMUŞ hayrettindurmus@gmail.com   Toprak coşup damar damar yarılır, Tarlasını besmeleyle eker köy. Gün doğmadan işe güce sarılır, Fidanları besmeleyle diker köy. Köy odası dolar taşar pür neşe, Tevekkül edene yoktur endişe, Saatleri ayarlıdır güneşe; Tarlaların zahmetini çeker köy. Köylüm tatlı bir telâşla uyanır, Toprak, tohum derken hasat dayanır, Sarı saman ile yüzü boyanır; Çilesiyle bağrımızı yakar köy. Kadının başında […]

MEVSİMLERİ YILA DİZDİM

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com   Beyzalı türküler çalıp sazımda, Hislerimi bir bir süzdüm yeniden. Hâre hâre düşler sızlar sızımda, Gönlümü gizlice gezdim yeniden. Zamansızca düşen cemreyle yandım, Mevsim bahar sanıp, erken uyandım. Kaç kardelen kışı geçti dayandım; Mevsimleri yıla dizdim yeniden. Efkârı öteye sürmek niyetim, Gurbetten sılaya dönmek gayretim, Kavuşsam da bitmez yâre hasretim; Gözyaşı nehrinde yüzdüm yeniden. Damla damla […]

BİZİM MEDENİYETİMİZ

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com   Bize rehber Sünnet-Kur’ân, Huyumuz bir medeniyet… Çeşme çeşme mühür vuran, Suyumuz bir medeniyet… Üstümüze doğmaz güneş, Bu vatana bulunmaz eş, Beş az gelir, belki on beş; Duyumuz bir medeniyet… Dökülür alın terimiz, Boş kalır mı hiç yerimiz? Kümbet, sarnıç, bentlerimiz, Kuyumuz bir medeniyet… Mülke değil, Hakk’a tapan, İflâh olmaz kökten kopan! Kuş tüyünü kalem yapan; […]

AZİZ DOST!

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com     Merhamette bize bizden ilerde, Hakikatle îkaz eder aziz dost! Derman olmak derdi ile her derde, Bin bir gayret ibrâz eder aziz dost!   Takip edip can Habîb’in izini, Taşır bize heybetini, feyzini, Bi-iznillâh sevenlerin yüzünü; Ağartır ve beyaz eder aziz dost!   Aşılayıp Hakk’a vuslat şevkini, Telkin eder zikretmenin zevkini, Gönlümüze düşürünce şavkını; Bahar […]

1 2 3 4 323