GİDERSİN

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com 

 

 

Davetsiz misafir kapını vurmaz,

Ötelere kanat açar gidersin.

Can kuşu bedende ebedî durmaz,

Vakit tamam olur, uçar gidersin.

 

Azrâil şaşırmaz, bilir sırayı,

Kefenin cebi yok, koysan parayı,

Mahşerde seçersin akı karayı;

Ne ektiysen onu, biçer gidersin.

 

Fânîde ebedî hayaller kurdun,

Boş yere didinip kendini yordun,

Nerdeymiş görürsün hakikî yurdun;

Vatan-ı aslîye, göçer gidersin.

 

Seninle mezara üç şeydir gelen,

Malın ve dostların geride kalan,

Yalnız amelindir yanında olan;

Sâlih amel yoksa nâçar gidersin.

 

Çok sevdiğin mallar geride kalır,

Vârisler bölüşür, hakkını alır,

Akgül bir gün sıra sana da gelir;

Yârinden, yârenden, geçer gidersin.