BİR HAYAL…

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

 

Köye gitmek için bir bayram günü, 

Yollara koyulsam, üç gün önceden. 

Ovadan yaylaya çevirsem yönü, 

Bir de kar başlasa, şöyle inceden. 

 

Karlı tepeleri dolanıp aşsam, 

Gün batarken bizim eve ulaşsam, 

Doğup büyüdüğüm yeri dolaşsam; 

Mutluluğa demir alsam geceden. 

 

Gaz doldurup yaksam eski lâmbayı, 

Çıra ile tutuştursam sobayı, 

Toplasam başına dost, akrabayı; 

Bir sohbet başlatsam her düşünceden. 

 

Yorgun kuşlar gelip konsa çınara, 

Ondan bir hâtıra sorsam pınara, 

Geçmişin yâdıyla dursam kenara; 

Kekliklerin sesi gelse yüceden. 

 

Kul Hakkı’nın dile geldi özlemi, 

Zaten eksilmiyor gözünde nemi, 

Coştu yine, yazıp durur kalemi; 

Dostları da okur şimdi heceden.