EBEDÎ KÂR

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Ey yiğit, nefsi fedâ, gönlü fedâkâr edelim,

İki günden geçelim, biz, ebedî kâr edelim!

Sen de Seyrî, oku İbrâhim’i, İsmâil’i tam, 

Sâde yâ Hak, diyelim, bâtılı inkâr edelim!

 

24 Mayıs 2024                

 

vezni: feilâtün (fâilâtün) / feilâtün / feilâtün / feilün