FATİH SULTAN MEHMED HAN…

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

Beş yaşında bir hâfız, ezberinde beş lisan,

Âlim, fâzıl bir aslan; Fatih Sultan Mehmed Han…

Âlimler meclisinde, şiir gibi şehzade,
Avnî mahlâslı dîvan, Fatih Sultan Mehmed Han…

Peygamber müjdesiyle, sekiz asır sonrası,

Övgüye mazhar hakan, Fatih Sultan Mehmed Han…

Şâhî topları döküp, donanmayı kızakla,
Yürütmüştür karadan, Fatih Sultan Mehmed Han…

Delikanlı çağında İstanbul’u fethedip,
Çağ kapatıp çağ açan, Fatih Sultan Mehmed Han…

Yirmi beş seferiyle, topraklar üç kat artmış,

Ne güzel bir kumandan, Fatih Sultan Mehmed Han…

Niyeti Hak rızâsı, cehdi İslâm dâvâsı,
Allâh’a âşık sultan, Fatih Sultan Mehmed Han…

İmparator, krallar, prenslikler çökertmiş,

Az bulunur kahraman, Fatih Sultan Mehmed Han…

Mustafa Han yaptırmış, deprem vurmuş camini,

Yaşıyor her hâtıran, Fatih Sultan Mehmed Han…

Ziyarete gelirler, cihanın her yerinden,

Okunur sana Kur’ân, Fatih Sultan Mehmed Han…

Fâtihalar, Yâsînler, az gelir sana destan,

Şu Celil sana hayran, Fatih Sultan Mehmed Han…