TEVHİD

Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com

 

 

Kalbimde solmaz beste,

Lâ ilâhe illâllah!

Her demde her nefeste;

Lâ ilâhe illâllah!

 

Leylimde nehârımda,

Güzümde baharımda,

Kanımda damarımda;

Lâ ilâhe illâllah!

 

Tabutta beşiğimde,

Hânede eşiğimde,

Rezzak’tır kaşığımda;

Lâ ilâhe illâllah!

 

Nehirlerde dağlarda,

Gül açılan bağlarda,

Takvimlerde çağlarda;

Lâ ilâhe illâllah!

 

Hem ezel hem ebette,

Şu balçıktan nöbette,

Söz verdiğim senette;

Lâ ilâhe illâllah!

 

İbrahim’in nârında,

Mansurların dârında,

Nâgehan ol şârında;

Lâ ilâhe illâllah!

Muhammedü’r-Rasûlullah!