İÇERİDEKİLER

Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

 

An içinde asırlar var,

An vardır andan içeri…

Rûhumuzda nasırlar var,

Can vardır candan içeri…

 

Yekpâre değil zamanlar,

Dağılır bir gün dumanlar,

Gece sanır göz yumanlar;

Tan vardır tandan içeri…

 

Yürekte yeşerir niyaz,

Siyahtan ayrılır beyaz,

Ruhları üşütür ayaz;

Han vardır handan içeri…

 

Yoklara karışır varlar,

Kulak kesilir duvarlar,

Bayraklaşır alyuvarlar;

Kan vardır kandan içeri…

 

Yürüyene borçlu yatan,

Yürümedi, koştu atan,

Coğrafyayı yaptı vatan;

Şan vardır şandan içeri…

 

Sır içinde sır saklıdır,

Ten mülkünde sur saklıdır,

Kesret içre «bir» saklıdır;

Ten vardır tenden içeri…

 

Dünya bir düş hamağıdır,

Hikmet çile yumağıdır,

Akıl kalbin yamağıdır;

Fen vardır fenden içeri…

 

Yol içinde yol gizlidir,

«Kün» emrinde «ol» gizlidir,

Damlalarda sel gizlidir;

Ben vardır benden içeri…

 

Bugün düne karılmıştır,

Ruh bedene sarılmıştır,

Yol yolcudan yorulmuştur;

Gün vardır günden içeri…

 

Gölgeye kefildir beden,

Neden içindedir neden,

Aslında kalandır giden;

Yön vardır yönden içeri…

 

Ruhlarımız talandadır,

Dillerimiz yalandadır,

Her şey gizli plândadır;

Dün vardır dünden içeri…

 

Gül bahçesinde hâr olur,

Gece elbet nehar olur,

Sabredersen bahar olur;

Son vardır sondan içeri…