SEN’İN GİBİ MEVLÂ’SI VAR!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

 

Bir aşk verdin bu nur câna;

Cânın, «vuslat» dâvâsı var!..

Nefsi çektim, hak dîvâna;

Gördüm, bin bir hevâsı var!..

 

Başımda mı, döner felek?..

Kul ömrümü, eler elek!..

Nasıl yanmaz bu kor yürek?

«Gül»e meftûn takvâsı var!..

 

Yâ Rab, Sen’sin aşk emelim;

Nefsim oldu can bedelim!..

Nûra dönsün her amelim;

Firdevs’i var, Me’vâ’sı var!..

 

Sen yarattın, bu can Sen’in;

Umut verir, her güvenin!..

«Arş’a» yüklü toprak tenin;

Bin bir cevr ü cefâsı var!..

 

Hikmeti var, her sözümün;

Menzili var, kalp gözümün!..

«Tevhid» diyen, can özümün;

Tâ Elest’ten, sevdâsı var!..

 

Veren Sen’sin, bu hasleti;

Ömre saldın, riyâzeti!..

Can, duymaz mı bu halveti?

Sen’in gibi Mevlâ’sı var!..

 

6 Şubat 2024, Ankara