ALLÂHU EKBER!

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

 

Hıçkırıyor kalem, yaslı heceler,
Zirvesi sis kaplı dağlar elemli…
Hurşîd’ine hasret, dilhûn geceler;
Şol dehr-i ukbâya bağlar elemli…

Bilcümle terennüm olsa kıyl ü kāl,
Sarsa da sürûru her türlü melâl,
Kādir-i Mutlak’tır elbet Zülcelâl;
Mü’minler duâda ağlar elemli…

Büyüktür acımız, Allâhu Ekber!
Hadisle müjdeyi verdi Peygamber!
Zâlime; «Dur!» diyen kullar mûteber;
Destanlar yazılan çağlar elemli…

Mahşerde huzûra, huzurlu varan;
Gittiği yol İslâm Kitâb-ı Kur’ân!

«Hasbünallah!» sözü dilinde her an;

Gidenler şühedâ, sağlar elemli…