NE OLURSUN?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Hakk’a kul olursan, sultân olursun,

Şeytâna uyarsan, şeytân olursun!

 

Gönlü kör yem kuşu, dünyâ sarhoşu,

Sen göz aç Allâh’a mestân olursun!

 

Halîl’sen zor günde, coşturur müjde, 

Nemrut’san, çığlıklar atan olursun!

 

Dost’a sâdık yaşa, çıkarsın Arş’a,

Alçak olma, yere batan olursun!

 

Gaflet tûfandır âh, boğarsa eyvah,

Nûh’a bakıp uyan, kaptan olursun!

 

Çok gülersen, kalbin, ölür ne hazin,

Çok ağlarsangül gül bostân olursun!

 

Tutarsan ne hüner, tertemiz defter,

Kirletirsen, çöplük tutan olursun!

 

Ne oyun, ne yalan, hayât imtihan,

Şerre düşme, hayrı satan olursun!

 

Hüsrandır ey yürek, söz dinlememek,

Söz dinle, kıymeti artan olursun!

 

Kur’ân söz ilâcı, mahşerin tâcı,  

Takmazsan, ebedî taçtan olursun!

 

Peygamber’in yolu, huzurla dolu,

Nefsinin yolunda fettân olursun!

 

Ne sandın şu kibriazaptır yeri,

Hîç olşân içinde destân olursun!

 

Ruhsuz ten ne yazar, toz eyler mezar,

Can sunarsan, kefen yırtan olursun!

 

Son nefes çok yakın, kalk, yatma sakın, 

Yoksa cehennemde yatan olursun!

 

Sen helâl ye, ey kul, affa koş, kurtul,

Haram yersen, ateş yutan olursun!

 

Doğup da ölen biz, dirilmez miyiz?

Boş yere sen kime bühtân olursun?

 

Yakarsın günahla sen seni vahla,

Sevapla rahmete katan olursun!

 

Zulme kapılanlar, yerde yılanlar,

Mîrâc et göklerde al tan olursun!

 

Derde dal dupduru, ölçersin doğru,

Keyfe dalma, yanlış tartan olursun!

 

Gamsız geçen ömür, gam günü kömür,

Gamlı ol, çâreler çatan olursun!

 

Cimri burda uyuz, ahrette çulsuz,

Cömertsen, mazhar-ı kaftan olursun!

 

Nankörsenkıyâmet, bitmez bir âfet,

Şükredersen, cennet – vatan olursun!

 

Sabret Seyrîyazkışfânî bu akış,

Son gün, sonsuz bahâristân olursun!

 

Akmescid / Sancaktepe / İSTANBUL