ALLÂH’A ADANMIŞ ORDU

Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

 

 

Allah’a adanmış ordu Filistin,

Yitik hayatların yurdu Filistin.

 

Tek başına yalnız, tıpkı dün gibi,

Cesetlerle dolu her damın dibi.

 

Bir yangın içinde kimsesiz yine,

Bu günler ne kadar benziyor düne.

 

Güney yamaçların karına döndü,

Acının, kederin nârına döndü.

 

Bombalar patlıyor, esmer yüzüne,

Kan doluyor damla damla, gözüne.

 

Budanıyor güller, hoyrat ellerle,

Saldırıyor küffâr yeni fillerle.

 

Çocuklar ölüyor; evsiz, ocaksız…

Gömülüyor tek tek; kolsuz, bacaksız…

 

Feryâd u figāna kulaklar sağır,

Kavmin sessizliği, ölümden ağır.

 

Ey gözyaşlarıyla seslendiğim yâr!

Fazl-ı keremine yaslandığım yâr!

 

Yerin, göğün mutlak hâkimi Allah!

Çaresiz dertlerin hekimi Allah!

 

Darda kalmışların sahibi Sen’sin!

Mazluma, mağdura yardım edensin.

 

Kaldır bu belâyı, al başımızdan,

Elemi, kederi gözyaşımızdan.

 

Hüseyin’i susuz bırakanlar dün,

Susuz bırakıyor Gazze’yi bugün.

 

Kerbelâ’dır şimdi yaşanan vahşet,

İsrail’i «Kahhâr» isminle kahret!

 

Ne deprem, ne yangın, bu başka bir şey…

Kıyâmet kopuyor, kalk ayağa hey!..