SIRAT GECESİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

 

İbâdet ehline gündüz kadar hasat gecesi,

Cihanda her gece insân için sırat gecesi,

Sarıl duâlara Seyrî, sonunda inşallah,

Kitâbımız sağımızdan olur Berat Gecesi.

 

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

(fa’lün)

 

27 Ağustos 2007