RÛHUMUZU ÇALMIŞLAR

Hasan KONÇ hasankonc1453@hotmail.com

 

 

 

Lâfızda modern asır,

Kisvesini bulmuşlar.

Samimiyet sırrını,

Yüreklerden almışlar.

 

Alışmamış hayıra,

Nefsi kimler doyura,

Rengârenk panayıra;

Cismimizi salmışlar.

 

Sarhoşuz nimet ile,

Dünyaya minnet ile,

Bir sahte cennet ile;

Tesellîdar kılmışlar.

 

Benlik en zehirli ok,

İrfan, iz‘an, idrak şok,

Aşk yok, dert yok, çile yok;

Rûhumuzu çalmışlar.

 

Hasen’im âhirzaman,

İns ü cin, türlü şeytan,

Yok etmek için îman;

Hep musallat olmuşlar.