HASBÜNALLAH ve Nİ‘ME’L-VEKÎL!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

 

 

Ey yiyip üç öğün iştâh ve lezzetle doyan,

Emniyet içre yatıp sonra deliksiz uyuyan!

Kaç şehid verdi bugün Gazze, düşündün mü bir an?

Hasbünallah çekip ardında kalanlar hâlâ,

Derler: Allah bize kâfî, o ne hoş bir Mevlâ!

 

Ne temiz bir içecek var, ne gıdâ var, ne ilâç…

Çol-çocuk bombalar altında sabah-akşam aç!

Saf tutup garp yahûdiyle, çıkarmış yine haç…

Kimsemiz yok bizim Allâh’ım, aman yardım et!

En güzel yardımı yalnız Sen edersin elbet!

 

Merhamet yoksunu, his yoksunudur düşmanımız,

Seneler var ki huzur görmedi hiç insanımız,

Yazgımız böyle bizim, durmaz akar hep kanımız!

Kimsemiz yoktur İlâhî, yalınız Sen varsın!

En güzel desteği zâten bize Sen sağlarsın!

 

Hasbünallâh deyip sabrederiz her dâim,

Gece kāim oluruz aşk ile gündüz sâim,

Bizi Sen yarlığa, ey rahmeti sonsuz Rabbim!

Kimsemiz yok bizim âlemde, hemen Sen varsın,

En güzel desteği zâten bize Sen sağlarsın!

 

Müslüman kardeşimiz olsa da çok her ne kadar,

Hepsinin kendine nisbetle mühim işleri var!

Kimi âciz, kimi düşmanla olup dosta çatar…

Bize yardım edemez onlar İlâhî böyle,

Kullarından yok ümit, Sen bize imdâd eyle!

 

Yoksa İslâm için onlarda birazcık gayret,

Yok mudur eski Araplar kadar olsun hamiyet?

Ya vukûâta bakıp ders alarak hakka niyet?

Ne o vardır ne bu yâ Rabbi, Sen ihsân eyle!

Lutfun olmazsa Sen’in, bitmeyecektir bu çile!

 

Vurduran kimse sınırlardaki Türk askerini,

Kim ateş altına almışsa denizden Yemen’i,

Kırdıran el de odur Gazzeli kardeşlerini!

Lutfedip hak yolu göster bize Allâh’ım Sen!

Biz nasıl yol buluruz, Sen bize göstermezsen?

 

Sevk eder yardıma lîderleri derdik cumhûr,

Ama gördük ki ahâlîde de yokmuş bu şuûr!

Geçtik artık o zaman biz de topundan mecbûr…

Bekleriz yardımı yâ Rabbi biz ancak Sen’den!

En güzel yardımı zâten Sen edersin bize, Sen!

 

vezni: feilâtün (fâilâtün) / feilâtün / feilâtün / feilün (fa’lün)