RUBÂÎLER

Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com

 

 

 

75 YAŞ

 

Yetmiş beşi bulduysa da dünyâ yaşımız,

Hâlâ deli çaylar gibi çağlar başımız.

Hiç bitmeyen aşkın kapısından süzülüp,

Sonsuzluğa ermektir asıl uğraşımız.

 

KALEM HÜRMETİ

 

Yâ Rab, bu ne kıymet, bu ne nîmet kuluna;

Şâirliği verdin, bu ne devlet kuluna!

Aşkınla yazan soylu kalem hürmetine;

Cennette gönül köşkünü lutfet kuluna!

 

6 Ocak 2024