BELLİ DEĞİL!..

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

 

 

Hissim örselenmiş, kalbim yaralı,

Düşman belli değil, dost belli değil!..

Yâr yüzünü dökmüş, ağyar saralı,

Düşman belli değil, dost belli değil!..

 

Kimi yaşar kimi ölür ayazda,

Kimi isyandadır kimi niyazda,

Kimi mutmaindir kimi de nazda;

Düşman belli değil, dost belli değil!..

 

Yaramızı saran oldu mu? Bilmem,

Yıllar yılı millet güldü mü? Bilmem,

Bir tek dürüst insan kaldı mı? Bilmem;

Düşman belli değil, dost belli değil!..

 

Hayat varsa ölüm de var bilesin!

Kalbin kırık dökük! Gönül alasın!

Sanmam ki derdine derman bulasın!

Düşman belli değil, dost belli değil!..

 

Güllâç yerken gözü kalır sütlâçta!

Harâmîler ömür boyu kapkaçta!

Çağımızda kötülükler revaçta!

Düşman belli değil, dost belli değil!..

 

Hasislikten hebâ olmuş yemişler!

Helâl-haram gözetmeden yemişler!

«İyilikten maraz doğar demişler!»

Düşman belli değil, dost belli değil!..

 

Ey Sükûtî; dostum var deme, sakın!

Yakın uzak olur, uzaksa yakın!

Düştüğün an başkaldırır her hâin!

Düşman belli değil, dost belli değil!..