YENİDEN İNŞÂ…

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

 

Bitsin bu savaşlar, bitsin zulümler,

Rabbim gösterdiği yöne gidelim!

Dinsin akan yaşlar, dinsin elemler,

Dünyayı yeniden inşâ edelim…

 

Dört uca tevhîdin huzuru dolsun,

Bütün kardeşlere köprü kurulsun,

Sil baştan yeni bir halîfe olsun;

Dünyayı yeniden inşâ edelim…

 

Son Rasûl’ün yoluna can sererek,

Kur’ân, Sünnet iklimine girerek,

Büyük-küçük hep el ele vererek;

Dünyayı yeniden inşâ edelim…

 

Hesabı sorulur geçen zamanın,

Ödülü olmaz mı bu akan kanın?

Hakkını gözetip yaratılanın,

Dünyayı yeniden inşâ edelim…

 

Takvâda seçilir ağa da bey de,

Güzel insan olmak, şehirde, köyde,

Doğuda, batıda kuzey, güneyde;

Dünyayı yeniden inşâ edelim…

 

Her işte kurarsak mü’min hatları,

Elbette çökecek şerrin katları,

Yıkılsın yahudi saltanatları!

Dünyayı yeniden inşâ edelim…

 

İnsanlık doğruyu bulana kadar,

Celil’im bu yolda ölene kadar,

İslam dîni hâkim olana kadar;

Dünyayı yeniden inşâ edelim…