KAYBETME İMTİHANI!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

 

 

«Kâfîdir aldığım» deme ey târih, ibret al!

Lütfen dönüp de Gazze’ye bir lahza seyre dal:

 

Hastâneler vuruldu, fırınlar vuruldu bak!

Mektep ve câmiler yıkılıp dümdüz oldu bak!

 

Yıllarca secde etmeye çağrılmış onca put;

İnsan hukûku, sevgi, barış etti hep sukut!

 

Beyhûde uğraşıp da lâik olmuşuz, yazık!

Din harbi açtı bak «medenî» garb açık açık!

 

«Aydın» sanıp da gitmişiz ardınca nâfile!

Köktenci bir yobazmış o aslında bak hele!

 

Din buysa nezdinizde eğer olmasın o din!

Şâyet Mesîhiniz de bu dindeyse gelmesin!

 

Ahlâk, hukuk, değer tanımaz dîni neyleyim?

Ahmak mıyım ki böyle bir Îsâ’yı bekleyim?

 

Lâkin diyorsanız gelecektir O hak ile,

Bin bir zulümle karşılamak hakkı nâfile!

 

Îsâ gelince ilk işi kovmak olur sizi,

İster mi karşısında duran bunca hadsizi?

 

Gelsin hemen Mesih diye barbarca kan döker,

Bozgunculuk edip yayar etrâfa fitne-şer…

 

Sapkınlığında böyle fütursuz evangelist!

Gel gör ki müslümanlara der «fundamentalist»!

 

Gaflet içindeyiz ama hâlâ nedense biz,

Onlarla can ciğer nasıl ahbaplık eyleriz!

 

Onlar görür bu vahşeti sıbyân için revâ,

Biz festival yapıp tutarız tempo âdetâ!

 

Gaflet hafif kalır buna, gaflet hafif kalır!

İnsan nasıl olup bu ihânetle alçalır?

 

Ancak gönülden olmalıdır garba kul-köle,

Kulluk gönüllü oldu mu kalmaz şeref bile!

 

Ey Gazze’den bugün çekerek el, uzak duran!

Her kim olursan ol, gelecek mutlakā sıran!

 

Bir kez dönüp de va‘dedilen arza bak yeter!

«Nil’den Fırât’a dek» sözü Allâh için ne der?

 

«Varsın falancalar yok edilsin» demek vahîm!

Onlar bitince çünkü nöbet sende, söyleyim!

 

Artık nizâı terkederek birlik olmalı,

Ciddî tavır alıp bu zulüm durdurulmalı!

 

Bak garba, kaç donanma getirmiş Filistin’e,

Der sanki: «Yan bakıp bizi çattırma kendine!

 

Engin himâyemizde yahûdî ne yapsa hak;

Aç kor, kıyım yapar, ona dünyâda yok yasak!»

 

Vahşet demek ki bitmeyecek risk alınmadan,

Diş gösterip de kâfire haşyet salınmadan!

 

Artık bir eylem olmalı, bir eylem olmalı!

Kâr etmiyorsa söz, niye hâlâ durulmalı?

 

Ekranda şâhit olduğumuz bir filim değil!

Gözler önünde işte sebîl oldu kan, sebîl!

 

İsyân eder bu levhaya insan olan kişi

Dünyâ ayakta, çünkü bu bir imtihan işi!

 

İnsanlık oldu çünkü hedef burda, kanmayın!

Yalnız Hamas diyenlere aslā inanmayın!

 

Kaybetme imtihânı aman haydi müslüman!

Ver tâ ki alnın ak olarak son nefeste can!

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün