AFFET MESCİD-İ AKSÂ!

Hasan KONÇ hasankonc1453@hotmail.com

 

 

Yere batsın zâlimin, zulümle dolu çağı!

Yerle yeksân eylesin, Rabbim şu sinsi ağı!

Kavî olsun Allâh’ım mü’minlerin can bağı!

Gelmeliydim, gelmeli… yolunda kanım aksa,

Elim kolum bağlanmış, affet Mescid-i Aksâ!

 

Kaç bozgun daha gerek bizlere, böyle gafil,

Bağrımızı ezerken, gözü dönmüş nice fil,

İki milyar ümmetken, bekliyoruz ebâbil!

Ebâbil bizi taşlar… şu ahvâle bir baksa,

Elim kolum bağlanmış, affet Mescid-i Aksâ!

 

Enbiyâlar otağı, yaşıyorken elemi,

Hani nerde, nerede, deyin İslâm âlemi!

Kırma vakti değil mi kâfirlere kalemi?

Gözlerimiz yollarda… bekliyorken bir Musa,

Elim kolum bağlanmış, affet Mescid-i Aksâ!

 

Atılan her bir bomba, bin ömrü bitirirken,

Paramparça yuvalar, huzuru yitirirken,

Yedi yaşında çocuk, şahâdet getirirken;

Kör ve sağır gibiyim… feryatlar Arş’a çıksa,

Elim kolum bağlanmış, affet Mescid-i Aksâ!

 

Kalksın ölü toprağı, duyarsızlık yıkılsın!

Kur’ân ve Sünnet ile yücelere çıkılsın!

Bundan başka ne varsa, bir yana bırakılsın!

O vakit bekle beni… vuslat bugün uzaksa,

Elim kolum bağlanmış, affet Mescid-i Aksâ!