GECELERDE…

Âşık Nihâni

 

Kazanmak istersen Hak rızâsını,
Abdest al, dîvâna dur gecelerde…
Geçenler rûhuna oku; «Yâsîn»i,
Çıkar mükâfâtın, gör gecelerde…

Kurtulmak istersen mâtemden, gamdan,
Ayrılma zikr ile devrân-ı demden,
Yetişir bir feyiz, Gavs-ı Âzam’dan;
Huzûruna boyun bur gecelerde…

Nihâni gel yakıl, aşk ateşine!
Sakın varma ham hayalin peşine!
Islah teberini nefsin başına;
Hemen esirgeme, vur gecelerde…

********

GECELERDE…

 

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

-Dedem Âşık Nihâni’ye…-

Gaflet uykusuna kapılıp kalma!

Bilsen nice ziynet var gecelerde…
Nefsine aldanıp düşlere dalma!
Kulluğun sırrına er gecelerde…

Kıbleye yönelmek kula imtiyaz,
Abdest al, huşûyla arz-ı hâlin yaz!
Rabbinle vuslatı eylersen niyaz;
Gönlünü secdeye ser gecelerde…

Hamdolsun îmanla donatmış bizi,
Ruhlara şifâdır Kur’ân’ın sözü,
Önümüzde rehber, Rasûl’ün izi;
Teheccüd namazı kâr gecelerde…

Kurtulmak istersen dertten, kasvetten,
Ayrılma ikrardan, olma kısmetten,
Payını dilersen ikram, izzetten;
Rezzak kapısına vur gecelerde…

Dünya denen bir nefeslik saltanat,
Kalbini ihlâsla, îmanla donat!
Menzilin Hak olsun iblise inat;
Cinan hasadını der gecelerde…

Mevlâ rızâsını almak dilersen,
Aşk-ı ilâhiyle dolmak dilersen,
Nice muammâya dalmak dilersen;
Gecenin hakkını ver gecelerde…

Sultan’a sultanlık, gedâya gedâ,
Bin canım olsaydı eylerdim fedâ,
Niyazkâr demeden bir gün; «Elvedâ!»
Ömrünü kaplasın nur gecelerde…