FİLİSTİN

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com

 

Osmanlı yetimi, müslüman yurdu,

Her gün kan ağlıyor, güzel Filistin!

Tebelleş olalı çakalı, kurdu,

Her gün kan ağlıyor güzel Filistin!

 

Çağdaş firavunlar her yanı sarmış,

Necis, zâlim güruh; hareme girmiş!

Mescid-i Aksâ’nın gülünü kırmış;

Her gün kan ağlıyor güzel Filistin!

 

İslâm yurtlarında kurulur kumpas,

Bitmiyor evlerde, mâtem ile yas!

Zulüm müslümana kimseden yok ses;

Her gün kan ağlıyor güzel Filistin!

 

Kendi vatanında esâret yaşar,

Nice körpe canlar toprağa düşer!

Sessizce seyreden akvâm-ı beşer,

Her gün kan ağlıyor güzel Filistin!

 

Oluk oluk mazlum kanı akarken,

Hemen her hâneden şehid çıkarken!

Evini barkını yakıp yıkarken;

Her gün kan ağlıyor güzel Filistin!

 

Yazık ki, çakala kalınca meydan!

Olanlara bakıp kıskanır şeytan!

Yavuz hırsız kovar, sahibin evden;

Her gün kan ağlıyor güzel Filistin!

 

Yok olan merhamet, ölen vicdanlar,

Bu kadar vahşete gözün yumanlar,

Tek diş canavardan medet umanlar;

Her gün kan ağlıyor güzel Filistin!

 

Bekleyin, gelecek elbet yarına,

Yanacaksın cehennemin nârına!

Sonun benzeyecek ceddin Kārûn’a;

Her gün kan ağlıyor güzel Filistin!