GARİPLERİN ALLÂH’I VAR!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Özür de kirli; sömürmek, temiz vasıf mı olur?

Kulun hukûkunu tâcîze, hak kılıf mı olur?

Sanıp da kendini kudretli, zulmeden bilsin,

Gariplerin yüce Allâh’ı var, zayıf mı olur?

 

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

(fa’lün)