VİRDİN NEYSE DERDİN ODUR

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

 

 

Garip bülbül ne ağlarsın?

Virdin neyse derdin odur.

Dertli yüreğim dağlarsın,

Virdin neyse derdin odur.

 

Gül dalına yuva kurdun,

Dört mevsim inleyip durdun,

Gurbet midir ana yurdun…

Virdin neyse derdin odur.

 

Âşığım sendeki sese,

Kim koydu seni kafese?

Kalmışın nefes nefese;

Virdin neyse derdin odur.

 

Farkına mı vardın hiçin?

Sabırla sükûtun niçin?

Ağlıyorsun için için;

Virdin neyse derdin odur.

 

Seher vakti uyanıksın,

Gördüm bir bağrı yanıksın,

Nice esrâra tanıksın;

Virdin neyse derdin odur.

 

Muhabbetin demli senin,

Kirpiklerin nemli senin,

Bakışın önemli senin;

Virdin neyse derdin odur.

 

Derdini dert ile deşme,

Gidenin ardına düşme!

İki gözün iki çeşme;

Virdin neyse derdin odur.

 

Gül kelâmın, güldür özün,

Güller ile gülsün yüzün,

Gönlüne mi çöktü hüzün;

Virdin neyse derdin odur.